Category: סיפורים

"אני שימחה, וזו הבדיחה הכי גדולה בהיסטוריה לקרוא לי ככה…" / שימחה, סיפור קצר
מה את עושה כאן? המילים עמדו אך שתקתי. והיא חייכה… סיפור קצר

מה את עושה כאן? המילים עמדו אך שתקתי. והיא חייכה… סיפור קצר

מה את עושה כאן? המילים עמדו אך שתקתי. והיא חייכה.
Read more ›
כשסוף העולם הגיע, אני הייתי הראשון והאחרון שחייך / סיפור קצר

כשסוף העולם הגיע, אני הייתי הראשון והאחרון שחייך / סיפור קצר

סיפור קצר מאת סיגל בן שלום
Read more ›
פגשתי אותה על הגלגל הענק… מילקה. סיפור קצר

פגשתי אותה על הגלגל הענק… מילקה. סיפור קצר

סיפור קצר על פגישה בין שתי נשים
Read more ›
"היא כבר הלכה לחמישה רבנים כדי לקבל ברכה, אבל הזיווג לא בא" – טושטוש – סיפור קצר
^ TOP