Category: סיפורים

הוא הציע לי נישואין ושמחתי. קבענו להתחתן בספטבר. אבל יום אחד התעוררתי והוא לא היה בבית…
פגישה גורלית בין שתי נשים – סיפור קצר

פגישה גורלית בין שתי נשים – סיפור קצר

כשראיתיה לראשונה, לא ידעתי שתהא כה משמעותית בחיי.... סיפור קצר - פגישה גורלית
Read more ›
חיבוק – סיפורון קצר על שתי נשים

חיבוק – סיפורון קצר על שתי נשים

לא ראיתיה מזמן. חשבתי ששכחתי אותה, אבל לא חלף שבוע מבלי שהיא תעבור בראשי.
Read more ›
"אני שימחה, וזו הבדיחה הכי גדולה בהיסטוריה לקרוא לי ככה…" / שימחה, סיפור קצר
מה את עושה כאן? המילים עמדו אך שתקתי. והיא חייכה… סיפור קצר

מה את עושה כאן? המילים עמדו אך שתקתי. והיא חייכה… סיפור קצר

מה את עושה כאן? המילים עמדו אך שתקתי. והיא חייכה.
Read more ›
^ TOP