מהי הטרדה מינית? / חגית רימון, עו"ד 

האם מותר למעסיק לנהל מערכת יחסים עם עובדת שלו? מהי הטרדה מינית? מהם גבולות האסור והמותר? 

חגית רימון, עו"ד, אתר אישה

מאת: חגית רימון, עו"ד         24/9/2011

רקע על המושג הטרדה מינית

המושג "הטרדה מינית" ("sexual harassment") נוצר לראשונה בארה"ב, בשנות ה-80 של המאה ה-20. הוא נוצר תחילה במאמרים ובמחקרים אקדמיים פמיניסטיים, משם עבר לפסיקה של בתי המשפט ורק לבסוף הגיע לחקיקה.
החוק למניעת הטרדה מינית חוקק בארץ בשנת 1998, וחולל מהפך. עד לחקיקת החוק, השתרשו בארץ, ובעיקר בצבא, נורמות התנהגות שוביניסטיות פסולות, שכללו הערות מיניות כלפי נשים ואף כפיית מגע בניגוד לרצונן.
החוק עורר ועדיין מעורר בארץ הדים רבים, וישנם רבים, בייחוד גברים, הכופרים בנחיצותו ומלגלגים על תוכנו. אחד המגיבים לכתבה שפורסמה ב-Ynet בענין הנשיקה המפורסמת של חיים רמון לחיילת כתב: "חיבוק ונשיקה זו הטרדה מינית?! דחילק…" ומגיב אחר כתב: "אפילו אם זה נכון, אז מה העבירה פה? שהוא ניסה לנשק אותה?"

לפחות שליש מהנשים בארץ הוטרדו מינית

לפי מחקרים סטטיסטיים שנערכו בארץ, שליש עד מחצית מהנשים הוטרדו מינית, בין אם מילולית ובין אם פיזית. אין ספק שמדובר בתופעה חמורה שיש למגרה. ד"ר אורית קמיר טוענת כי הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, וכי "התייחסות לאישה כאל אובייקט מיני כאשר היא אינה מעוניינת בכך – משפילה אותה."

מחקרים מראים כי למעלה מ- 90% מהמוטרדות מינית סבלו בעקבות ההטרדה ממצוקה נפשית משמעותית המתבטאת בתסמינים של פחד, כעס, דיכאון, התקפי בכי, אובדן תחושת הערך העצמי, רגשות ניכור, השפלה ותחושות של פגיעות ואין-אונים.

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

1) סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

למשל: מעביד המאיים לפטר עובדת אם לא תקיים איתו יחסי מין.

2) מעשה מגונה.

למשל: גבר הנוגע באישה לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, ללא הסכמתה.

3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות; ואולם – אין צורך להראות אי-הסכמה כשההצעות מופנות:

א) לקטין, לחסר ישע, לתלמיד או למטופל – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;

ב) לעובד, תוך ניצול של יחסי מרות בעבודה.

4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כשאותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;

למשל: שליחת אתרים פורנוגרפיים בדואר אלקטרוני, למרות שהשולח התבקש לחדול מכך. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסויגו בפסקה (3) לעיל.

5) התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או נטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
למשל: הערות לאדם על נטייתו המינית.

מעסיק שגלש לאתרי סקס בנוכחות עובדת במשרדו

עובדת הגישה תביעה נגד המעסיק שלה וטענה בבית הדין לעבודה שהנתבע נהג לגלוש במחשב שלה לאתרי סקס באינטרנט, וכשהתובעת הבהירה לו שזה מפריע לה, הוא ביקש ממנה לצאת מהחדר.

בית הדין קבע כי התנהגותו של הנתבע הינה הטרדה מינית. "יישום הוראות החוק והפסיקה על המקרה שלפנינו מלמד, כי מעביד הגולש לאתרי סקס באינטרנט, במחשב, הנמצא בעמדת העבודה של העובדת ובעצם מאלץ אותה לצפות בחומרים אשר היא אינה מעוניינת להחשף אליהם, מבצע הטרדה מינית."
לאור זאת, בית הדין פסק לטובת התובעת פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 50,000 ₪.

איך ניתן לפעול נגד המטריד?

במקרה שבו אירעה הטרדה מינית, קיימות מספר דרכי פעולה נגד המטריד, וביניהן:

1. הגשת תלונה במשטרה – הטרדה מינית הינה עבירה פלילית, והעונש המקסימלי הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית הוא 4 שנות מאסר. יצויין כי בחוק העונשין קיימות עבירות חמורות יותר מהטרדה מינית, כמו למשל מעשה מגונה ואונס.

2. הגשת תביעה כספית נגד המטריד – הנפגע/ת יכולים להגיש תביעה נגד המטריד (וגם נגד המעביד). אפשר לתבוע עד 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק. לתביעה אפשר להוסיף פיצוי על נזקים כמו הפסד השתכרות, נזק נפשי וכיו"ב.

3. מכתב התראה – נשים רבות שהוטרדו מינית אינן מעוניינות להגיש תלונה במשטרה או להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. הן חוששות להיחשף ואינן מעוניינות בהליך ארוך וקשה. במקרים כאלה הן יכולות לפנות לעו"ד כדי שיסייע להן. לפעמים מכתב טוב, מפורט ומתריע מעו"ד מקצועי אל המעסיק שהטריד מינית יכול להביא את המעסיק לפתוח את הכיס ולשלם פיצויים לעובדת שהוטרדה על ידו, וזאת בשל החשש שלו שתביעה פומבית תפגע בו ועדיף לו לשלם.

חגית רימון, עו"ד

hrimon@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.