המועצה הישראלית לצרכנות סייעה להחזיר לצרכנים למעלה ממיליון וחצי ש"ח באמצעות ניסוח כתבי תביעה

מאת: המועצה לצרכנות

sofa

דו"ח תביעות קטנות לשנת 2014: המועצה הישראלית לצרכנות  סייעה להחזיר לצרכנים למעלה ממיליון וחצי ש"ח באמצעות ניסוח כתבי תביעה

 • במסגרת השרות, הניתן בחינם, סייעה המועצה לצרכנות בשנת 2014 בניסוח 574 כתבי תביעה.
 • 96% מהתביעות שנוסחו ע"י המועצה לצרכנות והגיעו לסיומן- הסתיימו לטובת הצרכנים (בניצחון או בפשרה).
 • בתביעות שההליך בעניינם הסתיים, פוצו הצרכנים בסכום כולל של 1,556,320 ש"ח.
 • בממוצע הושב לכל צרכן סך של 3,176 ש"ח.
 •  ב- 34% מהסיבות שהיוו בסיס לכתבי התביעה שנוסחו במועצה, הועלתה טענת צרכנים לפגם במוצר ו/או אי התאמה בו.
 • השנה חלה עליה ניכרת, בלמעלה מפי שניים, בשימוש ב"הטעיה" כסיבה לתביעה.
 • תושבי מחוזות תל אביב והמרכז מובילים בהגשת תביעות קטנות באמצעות המועצה.

צוות הסיוע לצרכנים בניסוח כתבי תביעה לבתי המשפט לתביעות קטנות, הינו חלק מפרויקט לעידוד ולהגברת האכיפה האזרחית, אשר פועל במועצה הישראלית לצרכנות החל משנת 2012. במסגרת הפרויקט, תלונה שנשלחה למועצה וטיפולה מול בית-העסק נענה בסירוב בית העסק, נבחנת האפשרות לנסח עבור הצרכן כתב תביעה לביהמ"ש לתביעות קטנות, אשר יקל ויסייע בידו להתמודד בשדה המשפטי אל מול בית העסק שגזל את זכויותיו. בשנתיים האחרונות נעזרו מאות רבות של צרכנים בשירות זה הניתן בחינם, ובהצלחה מרובה.

עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות אומר כי השירות שמעניקה המועצה לציבור הצרכנים, מסייע קודם כל לצרכן הבודד לקבל בחזרה את המגיע לו. עו"ד פלג: "מטרת-העל במתן השירות היא לסייע לצרכן לעמוד על זכויותיו באופן שמחזק גם את אכיפת הוראות דיני הגנת הצרכן על עוסקים. בכך ייטלו גם הצרכנים חלק פעיל במיגור תופעות צרכניות הפוגעות בהם, ויסייעו ביצירת תרבות צרכנית ועסקית הוגנת".

במסגרת פעילות זו לשנת 2014, סייעה המועצה הישראלית לצרכנות בניסוח 574 כתבי תביעה עבור הצרכנים. בתקופת דו"ח זה, 96% מהתביעות שהסתיימו זיכו אותם במבוקשם, בין  במסגרת של הסדר עליו הסכימו הצדדים לצורכי פשרה ובין בהכרעה סופית של בית המשפט בעניינם. מדובר בעליה של 2% בהצלחה בתביעות שנוסחו בסיוע המועצה לצרכנות והסתיימו עד כה, בהשוואה לשנת 2013.

עפ"י הדו"ח, הושב לצרכנים שהסתייעו בשנת 2014 בשירות ניסוח כתבי תביעה של המועצה לצרכנות, סכום כולל של 1,556,320 ₪, ממוצע של 3,176 ₪ לצרכן.

בתום שלוש שנים לפעילות צוות אכיפה אזרחית, הושב לציבור הצרכנים סכום כולל של  2,783,170 ₪, ממוצע של 3,605 ₪ לצרכן.

פילוח כתבי התביעה על-פי חלוקה לתחומים וענפי משק שונים

תחום

מספר כתבי תביעה

אחוז מסך כתבי התביעה

השינוי באחוזים בין השנים 2013-2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ריהוט לבית ולגן

129

247

278

43%

41%

48%

13%

חשמל לבית

58

131

117

19%

22%

20%

-11%

ביגוד, הנעלה ואביזרים

9

40

33

3%

7%

6%

-18%

שירותי תיירות

23

35

31

8%

6%

5%

-11%

לימודים וקורסים

22

19

11

7%

3%

2%

-42%

מכוני כושר

9

26

8

3%

4%

1%

-69%

בריאות

8

24

11

3%

4%

2%

-54%

תרבות ופנאי

2

15

1

0.7%

3%

0.2%

-93%

שירותי תקשורת

7

4

20

2%

0.7%

3%

400%

אופטיקה

6

6

7

2%

1%

1%

17%

תכשיטים ושעונים

5

2

9

2%

0.3%

2%

-42%

קוסמטיקה ואסתטיקה

10

4

11

3%

0.7%

2%

175%

כל היתר

13

43

37

4%

7%

6%

-14%

סה"כ

301

596

574

100%

100%

100%

 

פילוח התביעות על-פי חלוקה לסיבות (עילות) תביעה

סיבות תביעה

מספר הופעות סיבת התביעה

אחוז מכלל סיבות התביעה באותה שנה

2012

2013

2014

2012

2013

2014

פגם במוצר ואי התאמה

222

477

496

45%

42%

34%

הטעיה

32

112

326

7%

10%

23%

תקנות ביטול עסקה

31

82

71

6%

7%

5%

כשלון תמורה מלא או חלקי

35

55

41

7%

5%

3%

ביטול עסקה מתמשכת

47

70

62

10%

6%

4%

ביטול עסקת מכר מרחוק

13

54

38

3%

5%

3%

אי מתן שירות תיקונים במסגרת האחריות בהתאם לדין

9

34

42

2%

3%

3%

ביטול עסקה ברוכלות

25

28

26

5%

2%

2%

איכות השירות

18

28

19

4%

2%

1%

הפרת התחייבות

8

30

31

2%

3%

2%

איחור / הטעיה במועד הספקה

7

18

12

1%

2%

1%

אי מסירת טופס גילוי או עותק מהסכם בניגוד לדין

0

20

129

0%

2%

9%

רשלנות וגרם נזק

2

8

21

0.4%

1%

1%

שינויים במועד טיסה (הקדמה, עיכוב או ביטול טיסה)

0

13

10

0%

1%

1%

כל היתר

42

116

124

9%

10%

9%

491

1145

1448

100%

100%

100%

ב- 34% מהסיבות שהיוו עילה לכתבי התביעה שנוסחו במועצה לצרכנות בשנת 2014, הועלתה טענת צרכנים לפגם במוצר ו/או אי התאמה בו. התרומה העיקרית לסיבה זו היא בתביעות בתחום הריהוט.

את מירב התביעות המנוסחות במועצה לצרכנות (קרוב ל- 50%) תופס תחום הריהוט לבית, זאת מאחר וטענות צרכנים רבות על פגם במוצר ואי התאמתו לדרישותיהם מופיעים בתביעות רבות.

עוד ניתן ללמוד מהנתונים המוצגים לעיל, כי בהשוואה לשנה שעברה, חלה השנה עליה ניכרת, בלמעלה מפי שניים, בשימוש בטענת "הטעיה" כסיבת תביעה בתביעות שנוסחו במועצה לצרכנות. עליה משמעותית כאמור, עלולה להעיד על כך שציבור הצרכנים חש השנה כי הוא מוטעה יותר על ידי עוסקים בפרטים המהותיים לתנאי ההתקשרות שלו עם בית העסק בקבלת שירותים ורכישת טובין. מיותר לציין, כי "הטעיית הצרכן" מהווה עוולה עיקרית וראשית בדיני הגנת הצרכן, אשר רשויות השלטון האמונות על אכיפת דיני הגנת הצרכן בישראל, שמות לעצמן כמטרה עליונה למגרה. בהתאם לכך, הוגדלו השנה, באופן ניכר, הקנסות המנהליים שיכולה הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן להטיל על עוסקים בגין הטעיית הצרכן.

בהמשך לעליה השנה בשיעור השימוש ב"הטעיה" כסיבת תביעה, המועצה לצרכנות שמה לעצמה כמטרה את המאבק בהעדר גילוי נאות, בכל הנוגע למתן מלוא המידע בהתקשרויות עוסקים עם צרכנים.

תחומי תביעות בסיבת (עילת) תביעה מכוח תקנות ביטול עסקה

תחום תביעה בסיבת (עילת) תביעה מכוח תקנות ביטול עסקה

מספר הופעות תחום התביעה בסיבת (עילת) התביעה מכוח תקנות ביטול עסקה

אחוז מכלל סיבות (עילות) התביעה בתקנות ביטול עסקה

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ריהוט

19

49

44

61%

60%

62%

מכשיר חשמלי או אלקטרוני

3

13

6

10%

16%

8%

ציוד לבית ולגן

1

7

0

3%

9%

0%

טובין הארוז באריזתו מקורית

2

2

4

6%

2%

6%

ביגוד והנעלה

0

5

5

0%

6%

7%

כל היתר

6

5

12

19%

6%

17%

סה"כ

31

81

71

100%

100%

100%

עיון בתחומי התביעה שבסיבת התביעה מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), מלמד כי גם כאן "ידו" של ענף הריהוט על העליונה ובאופן מוחץ ביחס ליתר התחומים כאמור,  עם 62% מסך התביעות שנוסחו במועצה לצרכנות בסיבת תביעה מכוח התקנות הנ"ל. בהתאמה, נמצא אחריו תחום מכשירי החשמל והאלקטרוניקה עם 8% בלבד מסך התביעות כאמור.

תביעות לדוגמה שנוסחו בסיוע המועצה לצרכנות אשר נדונו והוכרעו בבתי המשפט לתביעות קטנות
 1. תחום הריהוט לבית (מטבחים) – תקנות ביטול עסקה בריהוט.

איסור גביית דמי ביטול עסקה לרכישת מטבח, מעבר לדמי הביטול המותרים בתקנות ביטול עסקה, עבור שירותי תכנון ועיצוב מטבח.

ביהמ"ש לתביעות קטנות בראשון לציון, קבע בת"ק 7526-06-14 כנגד י.ד תעשיות עץ בע"מ (אניס מטבחים), כי דרישת הנתבעת מהתובעת לשלם לה עבור שירותי התכנון של המטבח שביקשה לרכוש, בעת רצונה לממש זכותה לבטל את העסקה בהתאם לתקנות – הנה מנוגדת להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה). כמו כן, ביהמ"ש התייחס למנגנון ביטול עסקה המעוגן בסעיף בטופס הזמת המטבח, אשר מאפשר לנתבעת לגבות דמי ביטול בשיעור גבוה יותר מהקבוע בתקנות הנ"ל –  בקובעו כי הוא מהווה סעיף מקפח בחוזה אחיד שדינו להתבטל.

לעניין הפיצול בין שירות התכנון ועיצוב המטבח להליך ייצורו בפועל על ידי הנתבעת – פסק ביהמ"ש כי מדובר בפיצול מלאכותי בלבד, וכי יש לראות בשירות תכנון המטבח כחלק אינטגראלי מתהליך ייצורו.

לסיכום: ביהמ"ש הורה על ביטול העסקה בהתאם לתקנות הנ"ל, וכפועל יוצא מכך הורה לנתבעת להשיב לתובעת את דמי הביטול הגבוהים שגבתה ממנה בניגוד לדין. כמו כן, חייב ביהמ"ש את הנתבעת בפיצויים בגין עוגמת הנפש והטרחה של התובעת ובהוצאות משפט בסכום כולל של 2,900 ₪.

 1. תחום הריהוט לבית (מערכת ישיבה סלונית) – פגם ואי התאמה.

פגם בריהוט מהווה אי התאמה של הממכר להזמנתו, דרישותיו ושימושו של הצרכן. אי תיקון אי ההתאמה בהתאם לדרישת הצרכן – מהווה עילה מספקת לביטול העסקה.

 

בת"ק 44121-06-14 כנגד סופר סליפ סנטר בע"מ, ניתח ביהמ"ש סוגיית הפגם שהתגלתה בספה שרכש התובע מהנתבעת והעובדה כי הפגם כאמור לא תוקן על ידי הנתבעת, על אף פניות חוזרות ונשנות אליה לעשות כן.

ביהמ"ש מצא לנכון לראות בנסיבות כאמור כעונות על דרישת אי ההתאמה המעוגנת בסעף 11 לחוק המכר, וכי לאחר שהנתבעת לא מילאה אחר התחייבותה בדין ותקנה את אי ההתאמה לבקשת הצרכן בתנאים הקבועים בדין – מהווה הדבר עילה לדרישת הצרכן לביטול העסקה.

לסיכום: ביהמ"ש הורה על ביטול העסקה וחייב את הנתבעת להשיב לתובעת התמורה ששילמה עבור רכישת הספה, וכן פסק לה פיצויים בגין עוגמת נפש והוצאות משפט בסכום כולל של 1,000 ₪.

            פסק דין דומה אף ניתן בתיק נוסף בו סייעה המועצה לצרכנות לצרכן בניסוח כתב תביעה: ת"ק

 59381-03-14 כנגד י.ד. רגב רהיטים (1997) בע"מ.

 1. תחום תשתיות הגז – הטעיה בתנאי הסכם ההתקשרות והפרתם.

 

הלכה פסוקה היא: כי חוזה הניתן לפירושים שונים, יש לפרשו לרעת המנסח. שכן אי בהירות בניסוח חלה על המנסח.

בת"ק 20110-02-14 כנגד פזגז איילון בע"מ, נדונה בבימ"ש לתביעות קטנות בתל אביב-יפו השאלה, האם מחיר לקוב גז שנקבע לצרכן בהסכם ההתקשרות שלו עם החברה, ומבלי שהוגבל בזמן או בתנאים אחרים, חל הוא בהתקשרות בין הצדדים מבלי שיעודכן מעת לעת?

בעניין זה חזר בית המשפט על ההלכה הפסוקה כאמור ופסק כי בעוכרה של הנתבעת אשר לא טרחה לציין במפורש בהסכם ההתקשרות עם הצרכן, שהמחיר שניתן לו אינו לעד וכי הוא יעודכן מעת לעת. זאת על אף שהדעת נותנת כי אין לצפות מהנתבעת שהמחיר הנמוך שניתן לצרכן למטר קוב יישאר בשיעורו זה לעד. כמו כן, בית המשפט הבהיר לנתבעת, כי עדכון התעריף לתובע היווה, בנסיבות העניין ובהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות עמו – הפרה של החוזה בין הצדדים.

לסיכום: מאחר וההתקשרות בין הצדדים תמה עוד קודם להגשת התביעה, כי אז לא היה מקום להכריע בתביעת הצרכן לקבל סעד של חיוב הנתבעת להמשיך ולהעניק לו את התעריף המוזל שבהסכם ביניהם. כל שנותר לביהמ"ש הוא לפסוק על ביטול העסקה בין הצדדים לרכישת מחמם מים על גז והשבת התמורה היחסית עליו לידי התובע.

 1. תחום מכשירי סלולר – הטעיה בפרסום; בתכונות ואיכות המכשיר; באופן השימוש ובתועלת שבו, וכן בתנאי האחזקה שלו.

מכשיר סלולר אשר בהתאם לפרסומיו אמור להיות ממוגן מפני פגעי מים וניזוק בשל מגע עם מים – הנו באחריותו של היבואן ותיקונו מתחייב ללא עלות נוספת של הצרכן בהתאם לדין.

 

בת"ק 37143-10-14 כנגד סקיילקס קורפריישן בע"מ (יבואנית הרשמית של מכשירי סלולר מתוצר סמסונג), לא נחה דעתו של ביהמ"ש מהעובדה, כי על אף שפרסומי הנתבעת מציינים באופן ברור כי מכשיר הגלקסי S5 עמיד מפני פגעי מים (בהתאם לתקן), כאשר מכשירו של התובע בא במגע קל עם מים והושבת לאחר מכן – הסירה הנתבעת כל אחריות על תיקון המכשיר במסגרת האחריות בדין, בבחינת רשלנות הצרכן באופן השימוש והאחזקה של המכשיר, דבר אשר לטענת הנתבעת הפקיע את תכולת האחריות בדין על המכשיר.

לסיכום: ביהמ"ש חייב את הנתבעת להחליף את מכשיר הסלולר של התובע בחדש ותקין, או לחילופין לבטל את העסקה בין הצדדים ולהשיב לתובע מלוא התמורה ששילם עבור רכישת המכשיר.

 1. תחום התקשורת – שליחת "דואר זבל" (ספאם) בניגוד לדין.

 

מתן ביטוי לאכיפה אזרחית במיגור התופעה הפסולה של שליחת דברי דואר פרסומיים ("דואר זבל") בניגוד לדין.

 

בת"ק 59396-07-14 כנגד אקדמיק נרשמים ללימודים בע"מ, מצא ביהמ"ש בבאר שבע את הנתבעת כמי שהפרה הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בגין שליחת דברי דואר פרסומיים לתובע בניגוד לדין.

לסיכום: ביהמ"ש פסק לתובע בגין הפרה כאמור פיצויים, ללא הוכחת נזק, בסכום כולל של 8,000 ₪.