עו"ד חגית רימון מראיינת את ד"ר רוני הלפרן – על נשים ומגדר

מאת: עו"ד חגית רימון

מהם לימודי מגדר? מה לומדים במסגרת לימודי המגדר?

באיזה אופן נשים מיוצגות בכל מיני מישורים?

מה מיוחד בתוכנית – סקס והעיר הגדולה? 

מה המהפיכה הפמיניסטית איפשרה לנשים?

מהו מנגנון השליטה על נשים? ומה הוא משרת? מהו "אידאל היופי" הנשי?

זאת ועוד בראיון הבא:

 

 

 

 

עו"ד חגית רימון

hrimon@gmail.com

 

מרצ מחויבת לשוויון מגדרי

מאת: מרצ, יח"צ

ח"כ זהבה גלאון, מרצ

מרצ היא מפלגת השמאל של ישראל, וככזאת היא מחויבת לערכי השמאל –זכויות אדם, דמוקרטיה, שלום ושוויון. תחת תפיסת העולם הזאת לא ניתן לסבול את המציאות הנוכחית בישראל, שבה נשים מופלות בכל תחומי החיים: בייצוג, בתעסוקה, בחינוך ובחיי המשפחה.

פערי השכר והזדמנויות התעסוקה בין נשים לגברים בישראל הגיעו למימדים מפלצתיים. רק השבוע התפרסם דו"ח הממונה על הכנסות המדינה, שחשף נתונים בלתי נסבלים, לפיהם השכר הממוצע של נשים במגזר הציבורי הוא 76% בלבד מזה של גברים, וברשימת 100 שיאני השכר במשק, נמצאות 7 נשים בלבד.

מרצ מחויבת להילחם בתופעת הדרת הנשים שהפכה למכת מדינה, להבטחת ייצוגן בכל הגופים הציבוריים ובמוקדי קבלת החלטות, לרבות בצוותי משא ומתן מדיניים, להפסקת אפלייתן המתמשכת בתעסוקה, בחינוך ובבריאות ולמען ביטחונן האישי בתוך המשפחה ובמרחב הציבורי.

מרצ מציעה את המצע המגדרי המקיף ביותר מבין המפלגות, אך מחויבות המפלגה לנושא לא מסתיימת במצע. ייצוג הנשים ברשימת מרצ הוא הגבוה ביותר מבין המפלגות (3 נשים מתוך ששת המועמדים הראשונים), בכנסת האחרונה הובילה מרצ בעשייה המגדרית לפי מדד כנסת פתוחה, ויו"ר המפלגה, זהבה גלאון, נמצאה כח"כית המובילה בעשייה למען נשים על ידי דו"ח שדולת הנשים וארגון "מתפקדות".

מצע מרצ מבוסס על תפיסה של שוויון מגדרי תוך דגש על הטמעת חשיבה מגדרית  בכל תחומי החיים (gender mainstreaming).  המצע מתייחס להיבטים המגדריים במערכת החינוך, במערכת הבריאות ובמערכת הרווחה, ומציע תפיסת עולם כוללת ששמה דגש על קידומן של נשים ועל שוויון מגדרי.

מרצ מציעה מהפכה מגדרית בתחום החברתי-כלכלי, שתשפר משמעותית את מצבן של נשים בשוק העבודה, תאפשר להן עצמאות כלכלית, ותשווה את מעמדן של לזה של גברים.

מרצ תפעל לתיקון אי-השוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל, על-ידי הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים במדינת ישראל, כולל לבני/ות זוג מאותו מין, והחלת דין אחד לגבר ולאישה בכל הערכאות השיפוטיות ולכל דבר ועניין: שוויון במעשה הנישואים, בתקופת הנישואים ובהתרתם.

מצע מרצ 2013

שוויון מגדרי

מרצ מחויבת למאבק להשגת שוויון מלא בין נשים לגברים. בכל הבעיות המרכזיות שעל סדר היום הלאומי נדרשת התייחסות להיבט המגדרי.

מרצ תעמיד את חיזוק השוויון המגדרי בעדיפות עליונה, מתוך תפיסה של צדק חברתי וחשיבות הייצוג של מגוון קבוצות בחברה ואמונה כי השתתפותן המלאה של נשים בכל תחום ובכל זירה, ציבורית או פרטית, היא חיונית לקיומה של מדינה דמוקרטית מתוקנת וחופשית.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

הבטחת ייצוג:

 • הבטחת ייצוגן של נשים מכל חלקי החברה בישראל וממגוון אוכלוסיות בגופים ציבוריים ובמוקדי קבלת החלטות, לרבות בצוותי משא ומתן מדיניים.
 • מיגור כל צורה של הדרה או הפליית נשים באשר היא.
 • קידום נשים ערביות ונשים ממגוון אוכלוסיות בכל התחומים: בהשכלה, בשוק העבודה, בהשתתפות בפעילות ציבורית ופוליטית.
 • פרסום ויישום מלא של דו"ח שגב על "השילוב הראוי" של נשים בצה"ל ומניעת הדרת נשים בצבא.
 • פיתוח ואימוץ תוכנית רחבת היקף להכללת נשים בנושאים הקשורים לשלום וביטחון, בהתאם להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם.

תעסוקה וכלכלה:

 • העלאת שכר ב'מקצועות נשיים', מקצועות השירות: אחיות, סייעות, גננות, מורות, עובדות סוציאליות, ומאבק בהפרטה של מקצועות אלו.
 • מאבק למען העסקה ישירה של עובדות קבלן.
 • החלת חוק שעות עבודה ומנוחה לעובדות סיעוד מהגרות עבודה.
 • עידוד תעסוקת נשים ומתן הכשרות מקצועיות בדגש רב גילאי, כולל לנשים באמצע החיים, מכל קבוצות האוכלוסייה.
 • שינוי השיעור שיורד מגמלה בשל הכנסה מעבודה, שינוי התכנים של "מהי הכנסה" בביטוח לאומי.
 • הסרת מידת הפגיעה בנשים שמקבלות גמלה על מזונות בשל הכנסה מעבודה.
 • אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה והרחבת הסמכויות של הנציב/ה למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה.
 • הכרה בהטרדה מינית במקומות עבודה כתאונת עבודה.
 • השבת הקצבאות למשפחות חד הוריות/יחידניות ועידוד יציאה לעבודה באמצעות תמריצים.
 • הטמעת חשיבה מגדרית בחוקי פנסיה על-ידי חקיקה שתכלול הורדת דמי ניהול, ביטחון לחיסכון, החזרת הכסף לקופות ציבוריות. כמו כן, הנגשת תכנים פנסיוניים לאוכלוסיות רחבות.
 • הרחבת מערכת מעונות היום לגיל הרך, כולל במקומות עבודה, ויישום חוק יום לימודים ארוך על מנת לאפשר לשני בני הזוג לצאת לעבודה במשרה מלאה.

 

דיני משפחה

 • הבטחת שוויון בנישואים וגירושים על-ידי הנהגת נישואים וגרושים אזרחיים והחלת דין אחד לגבר ולאישה בכל הערכאות השיפוטיות ולכל דבר ועניין: שוויון במעשה הנישואים, בתקופת הנישואים ובהתרתם. מרצ תפעל לתיקון אי השוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל.
 • הבטחת חזקת הגיל הרך ומניעת יישום מסקנות ועדת שניט.
 • אכיפת החוק האוסר ריבוי נשים.
 • אכיפת החוק המגביל את גיל הנישואים.

חינוך

 • הנחלת ערכי השוויון המגדרי בתוכניות הלימוד החל מהגיל הרך ועד השכבות הבוגרות.
 • תקצוב, תמרוץ ועידוד תכניות לימוד של חינוך מיני ומניעת אלימות מינית.
 • הקפדה על דימוי הנשים בספרי הלימוד.
 • עידוד נערות לבחור במקצועות מדע וטכנולוגיה.
 • קידום נשים באקדמיה.

בריאות

 • הכללת תרופות וחיסונים למחלות נשים ולמניעתן בסל הבריאות, לרבות ובדגש על אמצעי מניעה וחיסון למניעת סרטן צוואר הרחם.
 • ביטול הועדות להפסקת הריון והעלאת גיל המימון להפסקות הריון מעל גיל 19, והבטחת זכות האישה לשליטה מלאה על גופה.
 • הכללתן של נפגעות תקיפה מינית ברפורמת בריאות הנפש.
 • הקמת מחלקת אשפוז ייעודית לנפגעות תקיפה מינית והקמת הוסטלים שיקומיים.

אלימות נגד נשים

 • המשך המאבק באלימות כלפי נשים.
 • יש להגביר את המאבק נגד רצח נשים ולהכיר בהם כפשע שנאה על רקע מגדרי.
 • יש לתקצב מרכזי סיוע, מקלטים לנשים מוכות וטיפול בגברים אלימים.
 • המשך המאבק בתופעת הזנות, סחר בנשים, וניצול מיני של נשים, ותקצוב משמעותי למניעת צריכת זנות בקרב גברים.
 • המשך קידום החקיקה להפללת לקוחות זנות.
 • ביטול ההתיישנות על עבירות מין במשפחה.
 • הקמת מרכזים לנפגעי תקיפה מינית בכל חדרי המיון בבתי-חולים ברחבי הארץ ותקצוב טיפולים פסיכולוגיים לנפגעות אלימות ותקיפה מינית.
 • הבטחת כניסתן של נפגעות תקיפה מינית לרפורמה בבריאות הנפש.
 • שימוש בטוח במרחב הציבורי והשמשת המרחב הציבורי לנגיש לנשים כגון תאורה בכל שעות היממה, אבטחה של חניונים תת קרקעיים, ועוד.
 • אכיפה של תקנות האוסרות הכנסת נשק הביתה לעובדים באבטחה ושירותי הבטחון.
 • הכשרת צוותי חינוך,  צוותים רפואיים, משטרה, פרקליטות, שופטים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטריים לאיתור, זיהוי, טיפול ושיקום נפגעות אלימות.

שונות:

 • ביטול ההפרדה המגדרית באוטובוסים.
 • הנגשת תחבורה ציבורית לנשים בכלל ולנשים ערביות בפרט.
 • קידום נשים בספורט ותקצוב הולם של ספורט נשים.
 • הקמת גוף חיצוני במוסדות אקדמיים שיחקור תלונות על הטרדות מיניות במוסדות.

מָנִיפֶסְט מיומנה של אישה המתחבטת באשר לנטייתה המינית

ככה פתאום, ללא התראה מוקדמת אני מוצאת את עצמי באמצע מהפכה בחיי, שיניתי את המגדר שלי, את הנטייה המינית שלי…  

מאת: ליאת בן דור

התמונה להמחשה בלבד
התמונה להמחשה בלבד

ליאת בן דור מתנדבת במרכז לנפגעי תקיפה מינית. להלן מונולוג של אחת הנשים במרכז. המונולוג מפורסם בהסכמת האישה.

ככה פתאום, ללא התראה מוקדמת אני מוצאת את עצמי באמצע מהפכה בחיי, שיניתי את המגדר שלי, את הנטייה המינית שלי, את טעמי.
"מדוע?" אני שואלת את עצמי, מחפשת חומר קריאה, מנסה להבין.
נטייה מינית מוגדרת כשילוב בין רצונו של האדם, התנהגותו, וזהותו.
רק ה' יודע מה גרם לי כך פתאום לעשות את התפנית הזו.
קראתי שנטייה הומוסקסואלית יכולה לנבוע מתקיפה מינית שנחוותה בגיל צעיר, ואני הרי כלולה סטטיסטית לאוכלוסיה זו, גם אני עברתי תקיפה מינית בילדותי.
היכן זה הסתתר כל השנים, למה עכשיו? מה היה הטיזר שגרם לזה "להתפרץ" ?

היום אני מטופלת במרכז, כשזה קרה הייתי צעירה מדי, כך שזה לא טופל אף פעם, האם יתכן שתת במודע העדיף להדחיק את זה, האם זה היה שם עוד קודם ולא הייתי מודעת לנטייה הבסיסית שלי?
קראתי גם שנטייה מינית היא שילוב ארוך טווח של משיכה מינית ורגשית הכוללת רגשות, מחשבות ופנטזיות.
אני מרימה גבה, מנסה להבין מה בהגדרה הזו "מתלבש" עלי, על המקרה הפרטי שלי.
מעניין אותי, אילו הייתי מטפלת בטראומה, בהשלכות של היותי מנוצלת מינית בגיל הילדות המוקדמת והלאה, הנטייה הזו היתה בכלל מתעוררת, קיימת?
עוד כתוב שהנטייה המינית נעה בין הומוסקסואליות מוחלטת לבין הטרוסקסואליות מוחלטת, ובטווח זה קיימים מספר סוגים של נטייה מינית ביסקסואליות (משיכה רגשית ופיזית לשני המגדרים).

האם אני אכן ביסקסואלית? הרי משיכתי לגברים לא פסקה מעולם, בהן אני מוצאת את החום, הקרבה, בהם את שהגוף מתהווה לו.
עכשיו אני מטופלת במרכז, מנסה לחלוק שם את תחושותיי, לפורר מעט את שכבות הכאב מעצם היותי נפגעת תקיפה מינית.
מאוד נעימה לי ההרגשה ששם לא שופטים אותי, לא מצמידים לי תו וסטיגמה, מבינים אותי, מודעים לקשר בין תקיפה מינית ללסביות נרכשת, לכן אני ממשיכה ללכת לשם, ממשיכה לשתף את המטפלת שלי בכל מה שעובר עלי במגדר החדש, גופנית ונפשית, שם אני מרגישה מוגנת, בטוחה, נינוחה.
אחת הבעיות הקשות והבלתי פתירות לי, היא העובדה שהעולם הלסבי מאוד מורכב וקשה, אני נתקלת בו בתופעות והתנהגויות שלא הייתי עדה להן בתקופה טרום שינוי נטייתי.
רגע, האם שיניתי נטייתי ? אני מסופקת, לא שיניתי, הוספתי עוד דבר, עוד היבט סקסואלי ביחסי המיניים.
מי שלא נמצא בעולם הזה, בעולם החד מיני לא יודע עד כמה הוא קשה ומתסכל, ולכן אני מוצאת אותי שואלת את עצמי שוב ושוב, אם זה כל כך קשה, מורכב, מתסכל, מה אני עושה בו עדיין, למה לא לחזור על עקבי לעבר היחסים הסטרייטים, פשוט להתייחס לזה כאל אנקדוטה חולפת בחיי ?

כל הקשרים הלסביים שהייתי בהם, רק הסבו לי כאב, בכי, תסכול אדיר.
אם כך מה אני עושה פה עדיין ? למה אני לא קמה ועוזבת ?
על מה זה בעצם עונה לי ?
שאלות ועוד שאלות שאני שואלת את עצמי ואין לי מענה.
האם זה החום האנושי, האם זו העובדה שאישה מבינה יותר טוב אישה אחרת, מעצם היותה אישה ? (רגשית וגופנית)
ואולי אני פוחדת לחזור ליחסים הסטרייטים? הייתכן?
מצד אחד הכאב והקובים של הדמעות שהזלתי, מאז שאני בקשר עם נשים, לא מצדיק השארות ומצד שני עובדתית אני עדיין כאן.
זה לא שאני מוטרפת על סקס עם נשים, ממש לא, אלא שהמגע שונה, מתאים לי, אולי, יותר.
אני יודעת שיש גברים עדינים, רכים, גברים שלא יכפו עצמם עלי, לא יוציאו את הג'יני מהבקבוק האטום חלקית שלי, לא יעוררו את הנזק העצום שנגרם לי מעצם התקיפה והניצול המיני שעברתי, יודעת שהיום יותר ויותר גברים כנשים, מבינים עד כמה קשה להיות קורבן מין, עד כמה זה עלול לפגוע בנפש. (נשים כגברים)
השאלה היא, האם יש בי את הכוחות לחפש את האחד שישתווה ברכותו הרגשית לנשים ?
אני מתבוססת במחשבות, בשאלות אלה עם עצמי ומתעצבת שאינני מצליחה לקבל תשובה חד משמעית.
המטפלת שלי אומרת שלא אלחם עם עצמי, שאתן לזמן לומר את דברו, דהיינו; שאם כרגע אני פה, שאנסה למצות את מה שיחסים לסביים יכולים לתת לי ולנשמתי, מעבר לעוגמות הנפש, שכן עובדתית לא ברחתי כל נפשי בי מיחסים אלה, אחרי שנחשפתי לקשיים הרבים הכרוכים בקשר חד מיני, בקשרים הלסביים שלי.

היא גם אומרת שאם בהמשך אדע לתת לעצמי את התשובות של מה עדיף לי ומה בעצם אני עושה בעולם זה, אוכל להחליט מה טוב לי יותר ולמה.
לילות שלמים אני שוכבת ערה במיטה ומנסה להבין, לתת לעצמי תשובות, הצרה שאין לי תשובות, בטח לא חד משמעיות.
"האם יתכן שלעולם לא אדע את התשובות ?" אני שואלת אותה, היא מביטה בי בעיניה החמות, אוחזת בידי ואומרת "גם זו אפשרות" ואח"כ מוסיפה "התשובות נמצאות בתוכך, רק את יכולה לדעת הכי נכון, מה בעצם את מחפשת בקשרים הזוגיים שלך, מה הם נותנים לך הלכה למעשה".
זה לא שאני לא יודעת זאת, העניין הוא הקושי להגיע לתשובות האם, אני מנהלת איתי אין ספור שיחות, מנסה לברר, להבין ותמיד מצליחה להגיע עד לאותה נקודה מתסכלת, לאותו שלב שבו אין לי תשובה חד משמעית, נחרצת, סגורה, ולכן התסכול, הבלבול הגדול הזה שיש לי בראש, עם עצמי.

כל בנות הזוג שהיו לי עד כה תמיד אמרו שהן בטוחות שאחזור להיות סטרייטית באיזה שהוא שלב בעתיד, ולשאלתי "למה נראה לכן?" הן עונות "ככה מרגיש לנו".
פעם, בעבר, בקשרים הראשונים שהיו לי, זה העליב מעט, זה שלח לחשוב שאולי איני עומדת בסטנדרטים של לסביוּת, שאולי אני שונה מהלסביות הנעולות על נטייתן.
אני יודעת שאני שונה מהן, אני יודעת גם שאני מנסה להבין, להרגיש, לחשוב כמותן, אבל עדיין יש שוני עצום.
כמו שכתבתי, פעם נעלבתי, היום כבר לא, היום אני פשוט לא מגיבה לאמירה הזו, מנסה לעשות מה שהמטפלת הציעה, לזרום עם מה שיש, עם ההווה, עם התחושות ורק אז להחליט מה טוב לי יותר.
ושוב אני שואלת את עצמי, "מה טוב לי יותר?"
יש פעמים שאני ממש מצטערת שבכלל התחלתי עם זה ויש פעמים שאני מצליחה להבין מה אני עושה פה.
אני יושבת עכשיו ומעלה את הדברים בכתב, ממש כמו שהמטפלת המליצה לי, לטענתה אין די בלחשוב על הדברים ולהפוך בהם שוב ושוב, אם בשורה התחתונה זה לא מקדם אותי לשום מסקנה, עשייה, שינוי, לכן אולי עדיף לכתוב את הדברים.
"למה, מה השוני?" אני שואלת
"זה שונה, כי כשכותבים את הדברים ככתיבת רצף, מהראש היישר לנייר, בלי להפסיק, בלי לנסות ליפות מילים, לתקן, לחשוב על הרעיונות והמחשבות שעולות, זו תמונת המצב הנכונה והפנימית ביותר" היא אומרת.
אז הנה אני מעלה בכתב, אפילו נותנת לה לקרוא, להגיב, להתרשם ובכל זאת אני במבוך רגשי, החלטתי.
"זה משום שלא עשית את שיעורי הבית כמו שצריך" היא אומרת "שימי לב שאופן שאת כותבת, הכל מאוד מובנה, נוטה לשכלתני ולא זורם מהמקומות הכי, הכי פנימיים שלך החוצה, אל הדף"
יתכן, מה אני כבר יודעת, העניין שאיני יכולה להפריד את הראש מהחשיבה, לא יכולה לתת למילים לצאת מהתובנות, הרגשות אמיתיות אל הדף, זה איך שהוא תמיד מתנתב לראש, לחשיבה שנייה על המילים.
היום נתתי למטפלת את רשותי לפרסם את מילותיי אלה, אמרתי שזה אמנם שעורי בית חלקיים, אבל אולי זה עשוי לעזור לעוד נשים הנמצאות במצבי ומתחבטות באותה שאלה.
למפגש הבא אשתדל לעשות טוב יותר את המשימה, מקווה להצליח.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
הבהרות:

1. "מניפסט או מנשר בעברית הוא גילוי דעת או הצהרה פומבית, המתארת רעיונות, עקרונות, אמונות, ערכים ומטרות של אדם, תנועה או ארגון. מניפסט בדרך כלל עוסק בתחום הפוליטי והחברתי או בתחום התרבותי."
2. פרסום המניפסט אושר לי לפרסום על ידי האישה שכתבה אותו.
3. המניפסט הוא של אישה יקרה, הנוהגת לשוחח איתי ולהיעזר, במסגרת מסע פנימי ונפשי שאני צועדת איתה ולידה מזה כמה חודשים .
4. מצאתי לנכון להכניס זאת לכאן, משום שכל אחד/ת יכול לקחת את מילותיה למקום שלו/ה ולעשות עם זה משהו לטובת עצמו/ה, להטמיע ולנסות להשתנות.
פשוט להיות אתם/ן, להיות כנים/ות עם עצמכם/ן ולא לטייח, להיות אמיצים ולעשות את חשבון הנפש… את השינוי.

ליאת בן דור

liat555@gmail.com