מהו הייעוד שלך? איך מגשימים אותו? סרטון קצר / אתר אישה

מאת: חגית רימון hrimon@gmail.com

מהו הייעוד שלי? איך מגשימים אותו? איך אדע מהו הייעוד שלי?

הנה סרטון קצר בנושא.