מהי משמעות החיים? האם ישנה משמעות אחת?

משמעות החיים

מאת: חגית רימון

מהי משמעות החיים

מהי משמעות החיים?
שאלתי את הזקנה שצעדה מולי
היא הביטה בי
בפנים חרושות קמטים
ועם עיניים חכמות
ואמרה: לחוות.

מהי משמעות החיים?
שאלתי את הגבר הצעיר
בחליפה כהה עם חולצה לבנה
הוא הביט בי במבט רציני
וענה: להצליח.

מהי משמעות החיים?
שאלתי את האחות במחלקה האונקולוגית
בבית החולים.
היא הביטה בי ובלי היסוס ענתה:
לעזור
ורצה למשמרת שלה.

מהי משמעות החיים?
שאלתי את האישה שאפתה עוגה.
היא הביטה בי,
ובמבט חם ועם ריח קינמון שהתפשט באויר
היא השיבה
ילדים. משפחה.

מהי משמעות החיים?
שאלתי את האישה הצעירה מתחת לחופה
היא נתנה יד לבחור שעמד לידה
וענתה: אהבה

מהי משמעות החיים?
שאלתי את הכלב
בצער בעלי חיים
הוא כשכש בזנב,
בא לקראתי
וענה: הב הב… חופש

מהי משמעות החיים?
שאלתי את הילד שרץ בגינה.
הוא הביט בי,
זרק אלי את הכדור
צחק והשיב: לשחק.
בואי לשחק איתי

מהי משמעות החיים?
שאלתי את החסיד
שרקד לצלילי
"משיח, משיח משיח…
אייייייאיאיאייי…"
זה ברור, הוא אמר,
לשמוח
והמשיך לרקוד

מהי משמעות החיים?
שאלתי את האיש בנשימתו האחרונה
להודות
הוא ענה
ועצם את עיניו

 

לואיז היי – איך מחשבות יוצרות מציאות? / אתר אישה – אתר נשים מוביל

 

משמעות החיים – מנוקד

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הַזְּקֵנָה שֶׁצָּעֲדָה מוּלִי
הִיא הִבִּיטָה בִּי
בְּפָנִים חֲרוּשׁוֹת קְמָטִים

וְעִם עֵינַיִם חֲכָמוֹת
וְאָמְרָה: לַחְווֹת.

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הַגֶּבֶר הַצָּעִיר
בַּחֲלִיפָה כֵּהָה עִם חֻלְצָה לְבָנָה
הוּא הִבִּיט בִּי בְּמַבָּט רְצִינִי
וְעָנָה: לְהַצְלִיחַ.

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הָאָחוֹת בַּמַּחְלָקָה הָאוֹנְקוֹלוֹגִית
בְּבֵית הַחוֹלִים.
הִיא הִבִּיטָה בִּי וּבְלִי הִסּוּס עָנְתָה:
לַעֲזֹר
וְרָצָה לַמִּשְׁמֶרֶת שֶׁלָּהּ.

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הָאִשָּׁה שֶׁאָפְתָה עוּגָה.
הִיא הִבִּיטָה בִּי
וּבְמַבָּט חַם וְעִם רֵיחַ קִנָּמוֹן שֶׁהִתְפַּשֵּׁט בַּאֲוִיר
הִיא הֵשִׁיבָה
יְלָדִים. מִשְׁפָּחָה.

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הָאִשָּׁה הַצְּעִירָה מִתַּחַת לַחֻפָּה
הִיא נָתְנָה יָד לַבָּחוּר שֶׁעָמַד לְיָדָהּ
וְעָנְתָה: אַהֲבָה

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הַכֶּלֶב
בְּצַעַר בַּעֲלִי חַיִּים
הוּא כִּשְׁכֵּשׁ בַּזָּנָב,
בָּא לִקְרָאתִי
וְעָנָה: הַב הַב… חֹפֶשׁ

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הַיֶּלֶד שֶׁרָץ בְּגִנָּה.
הוּא הִבִּיט בִּי,
זָרַק אֵלַי אֶת הַכַּדּוּר
צָחַק וְהֵשִׁיב: לְשַׂחֵק.
בּוֹאִי לְשַׂחֵק אִתִּי

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הֶחָסִיד
שֶׁרָקַד לִצְלִילֵי
"מָשִׁיחַ, מָשִׁיחַ מִשִּׂיחַ…
אָייייייאָייָייאָייי…"
זֶה בָּרוּר, הוּא אָמַר,
לִשְׂמֹחַ
וְהִמְשִׁיךְ לִרְקֹד

מַהִי מַשְׁמָעוּת הַחַיִּים?
שָׁאַלְתִּי אֶת הָאִישׁ בִּנְשִׁימָתוֹ הָאַחֲרוֹנָה
לְהוֹדוֹת
הוּא עָנָה
וְעָצַם אֶת עֵינָיו

 

מהי משמעות החיים ומה הקשר בינה לבין השימחה? / אתר אישה

אדם שמרגיש שאין משמעות לחייו – קשה לו להיות שמח.

מאת: חגית רימון hrimon@gmail.com

לדעתי ישנו קשר ישר והדוק בין משמעות החיים לבין שמחה.

אדם שמרגיש שאין משמעות לחייו – קשה לו להיות שמח.

ולעומת זאת אדם שמרגיש שיש משמעות לחיים שלו – יכול ביתר קלות להתחבר לשימחה.

ומה הכוונה שיש משמעות לחיים שלי? שיש למה לקום בבוקר.

יש אנשים שהמשמעות בחיים שלהם היא להתקדם בעבודה. אין לי שום בקורת על זה וכל אחד ומשמעות החיים שלו.

יש הטוענים שיש משמעות אוניברסלית לחיים – להיות בשימחה, באהבה, אבל לדעתי לכל אדם יש משמעות שהוא מוצא לעצמו.

הנה כמה טיפים כדי להכניס יותר שימחה לחיים. צפו בסרטון קצר