קרן ההשתלמות במוסדות חינוכיים

מאת: יח"צ

קרנות ההשתלמות שהחלו את דרכן כאפיק חיסכון שמטרתו מימון השתלמויות מקצועיות לעוסקים בתחום ההוראה, הפכו בשנים האחרונות (עם החלת הרפורמה בשוק ההון בשנת 2005), לאחד מאפיקי החיסכון לטווח הקצר-בינוני המשתלמים ביותר לכלל השכירים והעצמאיים במדינת ישראל. בשורות הבאות נחזור אל הייעוד הראשוני של קרנות ההשתלמות, וזאת על מנת לבחון את קרנות ההשתלמות המוצעות כיום לעוסקים בתחום ההוראה.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה

קרן השתלמות לעוסקים בתחום ההוראה (מורים, מנהלים וגננות) היא למעשה אפיק חיסכון לטווח הבינוני (6 שנים) המיועדת בעיקר לצרכי השתלמות במהלך שנת השבתון המוענקת לעוסקים בתחום ההוראה אחת לשש-שנים. קרנות ההשתלמות העומדות לרשות עובדי ההוראה כוללות 3 קרנות עיקריות, שתיים מהן של הסתדרות המורים ואחת מהן של ארגון המורים. קרנות אלו הן: קרן ההשתלמות למורים וגננות בע"מ, קרן ההשתלמות למורים בבתי ספר תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים בע"מ וקרן ההשתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים, במכללות ובסמינרים בע"מ. הקרן האחרונה שייכת לארגון המורים.

כספי הקרן מוגדרים לצרכי יציאה לשנת השתלמות ומימוש כספי הקרן למטרות השתלמות בלבד, אך במקרים ותנאים מסוימים ניתן לעשות שימוש בכספי הקרן גם למטרות שאינן השתלמויות. בקרנות ההשתלמות העומדות לרשות כלל השכירים והעצמאיים במדינת ישראל, סך ההפרשה החודשית לקרן עומדת בממוצע על 10% מסך ההכנסה החודשית, כאשר בכל הנוגע לקרנות השתלמות לעובדי הוראה, שיעור ההפרשות החודשיות עומד על 12.6% מסך ההכנסה החודשית, כאשר המורה מפריש כ-4.2% ממשכורתו והמעביד אחראי להפרשה נוספת בשיעור של 8.4% ממשכורת העובד.

בדומה לכל קרן השתלמות אחרת, גם קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה פטורות ממס, וזאת בתנאי שההפרשות המעסיק והעובד לא עלו על הסכום הקבוע בחוק (סכום זה מתעדכן מעת לעת). מועד משיכת הכספים בקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה הינו אחת לשש שנים, כאשר משיכה מוקדמת של כספי הקרן תחויב במס בהתאם למדרגת המס החלה על העבד. יחד עם זאת, החיוב במס יתבצע אך ורק על הכספים אותם הפריש לקרן המעסיק, וזאת מכיוון שכספי העובד המועברים לקרן כבר חויבו במס באמצעות משכורתו.

במקרים בהם משיכת כספי הקרן נועדה למטרות שאינן השתלמויות בשנת השבתון, העובד רשאי לקבל רק כ-90% מכספי הקרן. יחד עם זאת, ישנם מקרים ותנאים מסוימים בהם העובד רשאי לקבל את מלוא כספי הקרן גם ללא צורך ביציאה להשתלמות.

מטרות הקרן

קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה הן קרנות המנוהלות על ידי הסתדרות המורים בישראל, משרד האוצר, משרד החינוך והשלטון המקומי. קרנות אלו מאפשרות לכלל עובדי ההוראה לצאת לשנת שבתון לצרכי השתלמות, וזאת בכל אותם נושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקים כאנשי הוראה. רשימת ההשתלמויות המיועדת לעובדי ההוראה כוללת בתוכה נושאים המוגדרים כנושאי לימוד חובה ונושאים המוגדרים כנושאי לימוד לצרכי לימודי השלמה והם ניתנים לבחירת העובד. במהלך שנת השבתון, כאשר עובד ההוראה עושה שימוש בכספי הקרן לצרכי מימון ההשתלמויות, העובד זכאי למימון באמצעות מענקים חודשיים המהווים מעין שכר לימוד מהקרן לאורך כל שנת השבתון.