מהן עילות הגירושין וכפיית גט?

מאת: עו"ד אריאל דרור

i_love_you

במאמר זה ייסקרו העילות העיקריות לפיהן על בני זוג ליתן גט איש לרעהו, וכן אמצעי הכפייה בהם רשאי בית הדין הרבני לנקוט כנגד בן זוג המסרב למלא פסק דין לגירושין.

נושא הגט מוסדר בהלכה היהודית,ועל פיה גט הינו אקט של רצון, המבוצע על-ידי בני-הזוג עצמם, ובית-הדין הרבני אינו אלא מפקח עליו. אולם, במקרים מסוימים נוטלים בתי-הדין הרבניים רשות לכפות גט על הבעל, כאשר הנסיבות מצביעות על-כך שזהו המוצא היחיד.

עילות הגירושין העיקריות

1.         אי יכולת לקיים יחסי אישות

             אחת מהחבויות ההדדיות של בני זוג אחד כלפי השני כתוצאה מקשר הנישואים הינה קיום יחסי אישות משמעות, המונח "יחסי אישות" הוא קיום יחסי מין. כאשר אחד מבני הזוג מסרב לעשות כן, יש לבן הזוג השני זכות לתבוע                גירושין.

            אם האישה מוכיחה לביה"ד כי לבעל ישנה בעיה לקיים יחסי אישות אותה לא  ידעה קודם לנישואין- הבעל מחויב ליתן לה גט, ובאם הוא מסרב לכך- ביה"ד יכול לכפות זאת עליו.

2.         בעיות פוריות

            הכוונה בעילה זו הינה לבעיות פוריות אשר מונעת מהצדדים להביא ילדים לעולם.    כאשר האישה מגישה תביעת גירושין בשל עילה זו, עליה לשכנע את בית הדין כי  לבעל בעיית פוריות (ולא לה), וכן עליה להוכיח כי היא                      כמהה לילדים.

            כאשר הבעל רוצה לתבוע גט לפי עילה זו עליו להוכיח כי מקורה של בעיית הפוריות  הינה באישה (ולא בו).

3.         קיום מומים

            עילה זו מתייחסת למומים פיסיים או נפשיים אשר מונעים קיום יחסי אישות או   גורמים לדחייה אצל בן הזוג הבריא, כגון מחלת מין ו/או עור.

            על בן הזוג המבקש גירושין לפי עילה  זו להוכיח כי לא ידע על המומים קודם  לנישואין,    או לחילופין- כי חלה לאחרונה החמרה במצב המום ועל כן הוא אינו   יכול לחיות עימו עוד.

4.         סירוב הבעל ליתן מזונות לאישה

            אחת מחובות הבעל כלפי אשתו במהלך הנישואין היא לדאוג למזונותיה ולשמר את רמת  החיים אליה הייתה רגילה טרם נישואיה, כמיטב יכולתו.

            אישה אשר בעלה אינו משלם לה מזונות זכאית לגט, ואולם החיוב לגט אינו מיידי, שכן בד"כ, ביה"ד יתן פס"ד למזונות כנגד הבעל, ולאחר מכן, באם הבעל לא ימלא את הפסק-         האישה תוכל לתבוע את גיטה.

            במקרה זה, ביה"ד יבחן האם אי תשלום המזונות נעשה מסיבה שאינה מוצדקת, ואז  ניתן יהיה לכפות על הבעל גט, או שמא אי התשלום נעשה מסיבה מוצדקת, כגון מחלה,      ואז ניתן רק לחייבו ליתן גט

5.         עובר/ת על הדת היהודית

            בעל העובר על הדת היהודית הינו בעל אשר מתנהג באלימות פיזית או מילולית  כלפי אשתו וגורם לה לעזוב את הבית עקב התנהגותו.

            אישה העוברת על הדת היהודית הינה אישה המביישת את בעלה, לדוגמה אם היא לא  לבושה בצניעות או מטיחה בו עלבונות בפומבי. הבעל צריך להוכיח כי המדובר        בהתנהגות קבועה, הנעשית בכוונה תחילה.

6.         עובר/ת על דת משה

            הכוונה לבעל או אישה אשר גורמים לבן הזוג השני לעבור על דת משה- דהיינו  לעבור  בכוונה על חוקי הדת היהודית, כאשר בן זוג זה דווקא רוצה לקיימם.

            בעל העובר על דת משה הינו בעל הכופה על אשתו התנהגות שאינה הולמת את   ערכי הדת,   לדוגמה מאלצה לחלל שבת כאשר היא רוצה לשמור שבת.

            אישה העוברת על דת משה הינה אישה אשר גורמת לבעלה לעבור במזיד על חוקי   התורה, למשל אם היא מבשלת לו מאכלים לא כשרים כאשר הוא שומר כשרות.

7.         בגידה

            אם הוכחה קיומה של בגידה, כלומר קיום יחסי אישות של האישה עם גבר זר, הרי שמצב זה מחייב מתן גט, והבעל אינו יכול לחיות עוד עם אשתו.

כפיית גט על בן הזוג המסרב להתגרש

כאשר מי מן הצדדים מסרב לקיים את פסק הדין לגירושין שניתן כנגדו בבית הדין על סמך עילת גירושין, יכול ביה"ד, במסגרת החוק, להורות על ביצוע פעולות מסוימות אשר יפעילו על הסרבן לחץ חברתי או מוסרי על מנת לגרום לו ליתן גט:

1.         כפיית מאסר על בן הזוג הסרבן, אם עברו שישה חודשים מאז מתן פס"ד לגירושין.

2.         הוצאת צווי הגבלה שונים כנגד בן הזוג הסרבן, כולן או מקצתן לתקופה ובתנאים   שיקבע, אשר יפגעו בזכותו לצאת מהארץ,לקבל דרכון, להחזיק ברישיון נהיגה,  לפתוח או להחזיק בחשבון בנק, למשוך שיקים מחשבון בנק                    לעסוק במקצוע  שהעיסוק  מוסדר בו על פי דין, להתמנות למשרה בגוף מבוקר.

            כן רשאי ביה"ד להטיל עיקול על קצבה או גמלה מסוימת, ו/או לצוות על תפיסת נכס מסוים מנכסי הסרבן.

כל האמור במאמר זה לא בא במקום ייעוץ משפטי פרטני ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.