עו"ד חגית רימון מראיינת את ד"ר רוני הלפרן – על נשים ומגדר

מאת: עו"ד חגית רימון

מהם לימודי מגדר? מה לומדים במסגרת לימודי המגדר?

באיזה אופן נשים מיוצגות בכל מיני מישורים?

מה מיוחד בתוכנית – סקס והעיר הגדולה? 

מה המהפיכה הפמיניסטית איפשרה לנשים?

מהו מנגנון השליטה על נשים? ומה הוא משרת? מהו "אידאל היופי" הנשי?

זאת ועוד בראיון הבא:

 

 

 

 

עו"ד חגית רימון

hrimon@gmail.com