האם שעת הנקה מגיעה לעובדת במשרה חלקית? / אתר אישה – אתר נשים  

יעל עבדה במשך 4 שנים במרפאת שיניים בהיקף משרה חלקי – 5 שעות עבודה ליום. לאחר שילדה את בתה ובתום חופשת הלידה חזרה יעל לעבוד כרגיל, באותו היקף משרה.  

baby

 

יעל עבדה במשך 4 שנים במרפאת שיניים בהיקף משרה חלקי – 5 שעות עבודה ליום. לאחר שילדה את בתה ובתום חופשת הלידה חזרה יעל לעבוד כרגיל, באותו היקף משרה.

האם זכאית יעל ל"שעת הנקה" לאחר חזרתה לעבודה?

הילה פורת, עו"ד, משיבה:

סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.

לענין זה, יש לציין כי אין כיום דרישה בחוק כי בתקופה זו העובדת תניק את הילד – הכוונה היא, ללא כל קשר להנקה, כי האם העובדת תוכל להתמסר לטיפול ברך הנולד ועם זאת להמשיך בעבודתה הסדירה, בניכוי שעת עבודה אחת, וזאת במשך תקופה של 4 חודשים מתום תקופת חופשת הלידה ובלבד שהיא עובדת במשרה מלאה.

כמו כן, יש לציין, כקבוע בסעיף, כי ההעדרות המותרת על פי סעיף זה היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודתה של העובדת.

על כן, במקרה זה יעל לא תהיה זכאית להנות מ"שעת הנקה", שכן אינה עובדת במשרה מלאה.

• עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים www.hilaporat.co.il

 

מהי הטרדה מינית? / חגית רימון, עו"ד 

האם מותר למעסיק לנהל מערכת יחסים עם עובדת שלו? מהי הטרדה מינית? מהם גבולות האסור והמותר? 

חגית רימון, עו"ד, אתר אישה

מאת: חגית רימון, עו"ד         24/9/2011

רקע על המושג הטרדה מינית

המושג "הטרדה מינית" ("sexual harassment") נוצר לראשונה בארה"ב, בשנות ה-80 של המאה ה-20. הוא נוצר תחילה במאמרים ובמחקרים אקדמיים פמיניסטיים, משם עבר לפסיקה של בתי המשפט ורק לבסוף הגיע לחקיקה.
החוק למניעת הטרדה מינית חוקק בארץ בשנת 1998, וחולל מהפך. עד לחקיקת החוק, השתרשו בארץ, ובעיקר בצבא, נורמות התנהגות שוביניסטיות פסולות, שכללו הערות מיניות כלפי נשים ואף כפיית מגע בניגוד לרצונן.
החוק עורר ועדיין מעורר בארץ הדים רבים, וישנם רבים, בייחוד גברים, הכופרים בנחיצותו ומלגלגים על תוכנו. אחד המגיבים לכתבה שפורסמה ב-Ynet בענין הנשיקה המפורסמת של חיים רמון לחיילת כתב: "חיבוק ונשיקה זו הטרדה מינית?! דחילק…" ומגיב אחר כתב: "אפילו אם זה נכון, אז מה העבירה פה? שהוא ניסה לנשק אותה?"

לפחות שליש מהנשים בארץ הוטרדו מינית

לפי מחקרים סטטיסטיים שנערכו בארץ, שליש עד מחצית מהנשים הוטרדו מינית, בין אם מילולית ובין אם פיזית. אין ספק שמדובר בתופעה חמורה שיש למגרה. ד"ר אורית קמיר טוענת כי הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, וכי "התייחסות לאישה כאל אובייקט מיני כאשר היא אינה מעוניינת בכך – משפילה אותה."

מחקרים מראים כי למעלה מ- 90% מהמוטרדות מינית סבלו בעקבות ההטרדה ממצוקה נפשית משמעותית המתבטאת בתסמינים של פחד, כעס, דיכאון, התקפי בכי, אובדן תחושת הערך העצמי, רגשות ניכור, השפלה ותחושות של פגיעות ואין-אונים.

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

1) סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

למשל: מעביד המאיים לפטר עובדת אם לא תקיים איתו יחסי מין.

2) מעשה מגונה.

למשל: גבר הנוגע באישה לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, ללא הסכמתה.

3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות; ואולם – אין צורך להראות אי-הסכמה כשההצעות מופנות:

א) לקטין, לחסר ישע, לתלמיד או למטופל – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;

ב) לעובד, תוך ניצול של יחסי מרות בעבודה.

4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כשאותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;

למשל: שליחת אתרים פורנוגרפיים בדואר אלקטרוני, למרות שהשולח התבקש לחדול מכך. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסויגו בפסקה (3) לעיל.

5) התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או נטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
למשל: הערות לאדם על נטייתו המינית.

מעסיק שגלש לאתרי סקס בנוכחות עובדת במשרדו

עובדת הגישה תביעה נגד המעסיק שלה וטענה בבית הדין לעבודה שהנתבע נהג לגלוש במחשב שלה לאתרי סקס באינטרנט, וכשהתובעת הבהירה לו שזה מפריע לה, הוא ביקש ממנה לצאת מהחדר.

בית הדין קבע כי התנהגותו של הנתבע הינה הטרדה מינית. "יישום הוראות החוק והפסיקה על המקרה שלפנינו מלמד, כי מעביד הגולש לאתרי סקס באינטרנט, במחשב, הנמצא בעמדת העבודה של העובדת ובעצם מאלץ אותה לצפות בחומרים אשר היא אינה מעוניינת להחשף אליהם, מבצע הטרדה מינית."
לאור זאת, בית הדין פסק לטובת התובעת פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 50,000 ₪.

איך ניתן לפעול נגד המטריד?

במקרה שבו אירעה הטרדה מינית, קיימות מספר דרכי פעולה נגד המטריד, וביניהן:

1. הגשת תלונה במשטרה – הטרדה מינית הינה עבירה פלילית, והעונש המקסימלי הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית הוא 4 שנות מאסר. יצויין כי בחוק העונשין קיימות עבירות חמורות יותר מהטרדה מינית, כמו למשל מעשה מגונה ואונס.

2. הגשת תביעה כספית נגד המטריד – הנפגע/ת יכולים להגיש תביעה נגד המטריד (וגם נגד המעביד). אפשר לתבוע עד 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק. לתביעה אפשר להוסיף פיצוי על נזקים כמו הפסד השתכרות, נזק נפשי וכיו"ב.

3. מכתב התראה – נשים רבות שהוטרדו מינית אינן מעוניינות להגיש תלונה במשטרה או להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. הן חוששות להיחשף ואינן מעוניינות בהליך ארוך וקשה. במקרים כאלה הן יכולות לפנות לעו"ד כדי שיסייע להן. לפעמים מכתב טוב, מפורט ומתריע מעו"ד מקצועי אל המעסיק שהטריד מינית יכול להביא את המעסיק לפתוח את הכיס ולשלם פיצויים לעובדת שהוטרדה על ידו, וזאת בשל החשש שלו שתביעה פומבית תפגע בו ועדיף לו לשלם.

חגית רימון, עו"ד

hrimon@gmail.com

מהנדס חוייב ב-35,000 ₪ בגין הטרדה מינית / אתר אישה – אתר נשים

מהנדס תוכנה חוייב לשלם לעובדת פיצויים בעקבות הטרדה מינית. לטענתה הוא הטריד אותה וקיים עמה יחסי מין תוך ניצול מרות 

המהנדס נעץ מבטים ואף אנס את העובדת

 עובדת שהועסקה כבודקת תוכנה בחברת טכנולוגיות, הגישה תביעה לתשלום פיצויים לפי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית. ההטרדה המינית בוצעה, לטענתה, על ידי הממונה עליה תוך ניצול יחסי מרות.
לדבריה, במשך שנה וחצי מאז החלה לעבוד בחברה בשנת 2000, נעץ בה המשיב, מהנדס תוכנה, מבטים והגיב לנוכחותה באופן שהפריע לה. בשיחה אישית אמרה העובדת למשיב שהיא אינה מעוניינת בקשר אינטימי עימו, והוא אמר שמקבל זאת.

 כעבור מספר ימים, זימן אליו המהנדס את העובדת, והשניים ירדו לחדר הביטחון בחברה, בתואנות שונות, שם לדבריה אנס אותה. למחרת, מאחר שפחדה מפיטורים, ירדו השניים לחדר הביטחון וקיימו, שוב, יחסי מין שלא מרצונה החופשי.
בהמשך, החלו העובדת והממונה בקשר אינטימי, שכלל יחסי מין, הליכה משותפת במסגרת העבודה לבריכה, פגישות פרטיות בחוף הים וברכב, ועוד.
העובדת ציינה כי לא נתנה למשיב להבין שהיא סובלת ממערכת היחסים שהתפתחה ביניהם, מאחר שמאוד חששה ממנו. לטענתה, היא שיתפה את אחותה בחששות ובפחדים שהיו לה.

לאחר 8 חודשים ביקש המשיב להפסיק את הקשר האינטימי עם העובדת, ולדבריה נענתה למבוקשו. הממונה החל בקשר זוגי עם עובדת אחרת בחברה, ועל הקשר החדש הוא דיווח לממונים עליו.

הגשת תביעה בבית הדין האזורי לעבודה

בשנת 2004 הגישה העובדת תביעה בבית הדין האזורי לעבודה, וביקשה פיצוי בסכום כולל של כחצי מליון ש"ח.
המהנדס הודה שבמהלך שנת 2002 ניהל מערכת יחסים אינטימית עם העובדת, אך לטענתו לא היתה בה כפיה או ניצול מרות. לדבריו, העובדת היא זו שיזמה את הקשר.
בית הדין האזורי דחה את תביעת העובדת, והיא הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

להלן תמצית פסק דינה של השופטת ורדה וירט-ליבנה, מבית הדין הארצי לעבודה.

מעשה מגונה

סעיף348(ה) לחוק העונשין קובע כדלקמן:

"העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו – מאסר שנתיים."

בעבירות אלו ביקש המחוקק למנוע מאנשים המחזיקים בכח ובסמכות כלפי אחרים מלעשות שימוש לרעה בכוח המרות ובסמכותם כלפי אלו הנמצאים בעמדת נחיתות לעומתם, הכפופים להם או התלויים בהם, לצורך קבלת טובות הנאה מיניות.

יש לבחון האם התקיים "מעשה מגונה", כהגדרתו בחוק, והאם נעשה המעשה "תוך ניצול מרות ביחסי עבודה".

אין ספק שיחסי מין מלאים נכנסים להגדרת "מעשה מגונה". כמו כן, השופטת וירט-ליבנה סבורה, כי במקרה שבפנינו התקיים יסוד "ניצול יחסי המרות".

בהטרדה מינית כלפי עובד במסגרת יחסי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, לא יידרשו המתלונן או המתלוננת להוכיח, כי הראו למטריד שאינם מעוניינים בהצעות או בהתייחסויות המיוחסות לו. הנחת היסוד במקרים אלו היא שהמוטרד אכן לא היה מעוניין בהתנהגויות אלו, אולם לאו דווקא נתן לכך ביטוי חיצוני.
זאת, נוכח הע?בדה שמערכות יחסים במסגרת יחסי העבודה, הכוללים יחסי מרות, יכולות להוות קרקע פוריה לניצול בעל אופי מיני של הכפוף, ובמציאות קיים אכן אחוז גבוה של הטרדות מיניות במקום העבודה. במקרים אלו, התלות הכלכלית והמקצועית של העובד בבעל המרות – המטריד, עלולה להרתיע אותו מלהראות לממונה עליו שאיננו מעוניין באותם מעשים, המהווים הטרדה מינית.
על כן, גם אם נמצא, לכאורה, שהייתה הסכמה לאותן התנהגויות מטרידות, הרי שיש מקום לקבוע כהנחה ראשונית, שהסכמה זו לאו הסכמה היא, בהתקיים יחסי מרות.

לסיכום – הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, אשר התרחשו במסגרת יחסי עבודה כלפי עובד, תוך ניצול מרות, מעידות על הוכחת קיומה של הטרדה מינית. זאת, גם אם העובד או העובדת לא הראו כי אינם מעוניינים בהתנהגויות אלו, או גם אם ניתן היה לראות בהתנהגותם כנחזית להיות ב"הסכמה" לאותן התנהגויות.

כבוד השופטת וירט-ליבנה קבעה כי החוק מבקש להציב נורמות התנהגות ראויות ומחמירות במקום בו קיימת מערכת יחסים אשר מעצם מהותה וטיבה מ?עדת לניצול. זאת, על מנת להרתיע ממונה במקום עבודה מלבצע בכפוף או בכפופה לו מעשים אשר יכולים לעלות כדי הטרדה מינית. אולם, ?ה בעת שהוכחה העילה, נתונה לממונה "המטריד" גם האפשרות להוכיח כי לא בהטרדה מינית עסקינן. השופטת הדגישה כי אין בחוות דעתה כדי לשלול את היות מקום העבודה הסביבה הטבעית ביותר ליצירת מערכות יחסים של זוגיות, ופיתוח קשרים אישיים והתאהבויות בין חברים לעבודה. הכל, בכפוף לחובת הזהירות של בעל המרות כלפי הכפופים לו.

מי יזם את הקשר האינטימי?

 "בנסיבות מסוימות, סבורים אנו כי גם היענות של ממונה ליוזמתה של מי שכפופה לו לפיתוח קשר כלשהו עמו, יכול להיחשב ניצול יחסי מרות."

בענייננו, למהנדס היתה יכולת השפעה ניכרת על מעמדה של העובדת בחברה. בנוסף לפער במעמדם המקצועי בחברה, אין להתעלם ממצבה הנפשי של העובדת בתקופה הרלבנטית, עליו ידע המהנדס, שהתבטא בנטילת תרופות אנטי דכאוניות. גם בעובדה זו, יש כדי להעיד על חולשתה כלפיו ביחסיה עמו.

השופטת וירט-ליבנה: "אסכם בכך, שהדין הפלילי כמו גם האזרחי מבקשים להנהיג נורמות ראויות, לפיהן בעלי מרות יידעו, כי מוטלת עליהם אחריות כלפי הכפופים להם. אחריות זו איננה מתמצית בדל"ת אמותיה של העבודה, השירות הצבאי, הלימודים או הטיפול הרפואי. היא באה ליצור מקום עבודה מוגן למי שכפופים למרותו של בעל המרות, ומחייבת מידה מחמירה של זהירות.
אחריות זו תחייב את בעל המרות, המעוניין בפיתוח קשר עם מי שכפוף לו, לעמוד בחובת גילוי נאות, ולדווח על כך לממונים… כל עוד היחסים אינם גלויים, ידועים ומוסכמים, עלולים מעשים הנעשים מצידו של בעל מרות להתפרש, בשעת אמת, כמעשים לא רצויים, ולא יהיה די בטענה, לפיה ניתנה להם הסכמה, או שנעשו מבלי הבעת חוסר עניין. זאת, בהתחשב במרקם היחסים העדין והמורכב הקיים במערכת בו מצויים בעלי מרות והכפופים להם."

"בהכרעתי זו באה לידי ביטוי התכלית העומדת ביסוד החוק למניעת הטרדה מינית, שמטרתה להעביר מסר ברור למעבידים וממונים מטעמם, לפיו מערכת יחסים אינטימית-מינית בין ממונה לעובדת, המסתכמת במעשים בעלי אופי מיני גרידא במקום העבודה, עלולה להיתפס כנורמה בלתי ראויה, העולה כדי הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות בעבודה…זאת, להבחין מהתפתחויות של מערכות יחסים במקום העבודה, שאף בעיניי מהווה כר נרחב להיכרות בין אנשים, התאהבויות, ובמקרים רבים מובילים אף לנישואים… במקרה זה, היה על ממונה להצביע על סממנים המעידים על מערכת יחסים שהינה גם חיצונית למסגרת יחסי העבודה… יש להראות, כי מערכת היחסים איננה בעלת זיקה בלעדית למסגרת העבודה. כך, למשל, אם יוכח שרומן בין ממונה לעובדת כלל, בין היתר, פגישות מחוץ למקום העבודה, ושמאפייניו של אותו רומן באו לידי ביטוי בזמנים שאינם דווקא שעות העבודה.

לא כך הם פני הדברים במקרה שבפנינו. הוכח שמערכת היחסים בין העובדת לממונה הסתכמה ביחסי מין מזדמנים במקום העבודה, תוך כדי שעות העבודה, בדרך אליה או ממנה… אותם יחסי מין מזדמנים אינם אלא ביטוי מובהק של ניצול יחסי המרות ואינם פרי הסכמה משותפת לקיומה של אותה מערכת. שכן, המשיב בעצמו העיד, כי סבר שהמערערת "מאוהבת בו", ואף העיד כי לא היה מעוניין במערכת יחסים כלשהי עמה. במצב דברים זה, אין לטעמי ספק, כי קיומה של מערכת יחסים הכוללת יחסי מין מזדמנים בלבד, תוך שהוא מודע למצבה הנפשי של המערערת, היא ניצול הכח והסמכות שבידיו."

לדעת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, סטיב אדלר, מחובתו של ממונה לבצע מעשים אקטיביים להפריך את חזקת ניצול יחסי המרות, ובהם חובת הדיווח לממונים ופעולות לביטול יחסי המרות.

פסק הדין
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי הוכח קיומה של "הטרדה מינית" שביצע הממונה כלפי העובדת בנסיבות של ניצול יחסי מרות. הממונה חוייב לשלם למערערת 35,000 ₪.

מספר תיק: עע 274/06

בית הדין הארצי קבע כי 'יוזמה' מצדו של עובד לקיום מגע מיני עם הממונה עליו אינה אינדיקציה מוחלטת בבחינת השאלה האם מגע מיני בין מעביד לעובד יסודו בניצול מרות ביחסי עבודה, וכי על כל מקרה להיבחן על פי נסיבותיו הוא.

 

חגית רימון, עו"ד
hrimon@gmail.com

 

פוצתה עובדת שלא הוחזרה לעבודה לאחר חופשת לידה/ אתר אישה – אתר נשים 

עובדת שלא הוחזרה לעבודה לאחר חופשת לידה פוצתה ב- 65,000 ₪.  

מאת: עו"ד הילה פורת

העובדות


1. התובעת, גב' שירה, עבדה אצל הנתבעת, חברת מנפאואר ישראל בע"מ, כמנהלת אזור במחלקת הפרויקטים בחברה, עד לצאתה לחופשת לידה ביום 20.2.2007, ממנה אמורה היתה לשוב לעבודה ביום 15.5.2007.

2. ביום 9.5.2007, נפגשה שירה עם הנתבע 2, סמנכ"ל החברה, מר מתי פיירמן (להלן – מתי). לטענת החברה, מתי הודיע לשירה, כי התפקיד בו שימשה טרם יציאתה לחופשת לידה – בוטל בשל שינויים ארגוניים וכי אין בחברה תפקיד חלופי ההולם את כישוריה. לפיכך, היא אינה צריכה להגיע לעבודה עם תום חופשת הלידה ועד שתמצא עבורה עבודה מתאימה. לטענת החברה, מתי לא הודיע לשירה בשיחה זו על פיטוריה. שירה טענה שמתי הודיע לה, כי היא מפוטרת מאחר שאין עבורה תפקיד וכי ישולמו לה דמי הודעה מוקדמת עבור 30 יום ושכר עבור 60 יום (עבור התקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.

3. החברה לא השיבה את שירה לעבודה בפועל במהלך התקופה המוגנת לפי חוק עבודת נשים.

4. שירה פנתה לבית הדין לעבודה בבקשה להשיבה לעבודה בתפקידה כפי שהיה טרם יציאתה לחופשת לידה, או לתפקיד דומה, באותם תנאים.

5. רק לאחר הגשת הבקשה, החברה הציעה לשירה משרות שונות בחברה, אשר לטענתה של שירה נפלו ברמתן המקצועית מתפקידה כמנהלת אזור והיו כרוכות בהרעה מוחשית בתנאי העסקתה.

6. שירה הגישה תביעה לתשלום פיצוי בגין הפרת הוראות חוק עבודת נשים והפרת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, וכן לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, תוך הפרת זכות השימוע. התביעה הוגשה נגד החברה, מתי ואלון, מנהל התפעול בחברה.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק

1. תפקידה של שירה כמנהלת אזור לא בוטל. במהלך שהותה של שירה בחופשת לידה איישה החברה את התפקיד בעובדת אחרת, וזאת בלא ליידע על כך את שירה.

2. עד לפנייה לבית הדין, החברה לא עשתה מאמץ רציני לאתר תפקיד חלופי עבור שירה, דבר המלמד על כך שהחברה ויתרה על עבודתה. מתי הודיע לשירה על פיטוריה בשיחה שנערכה כ-6 ימים לפני שהיא היתה אמורה לשוב לעבודה. הוא אמר לה "לשבת בבית" וכי היא תקבל את כל המגיע לה.

3. בנסיבות אלה, שעה שנאמר לעובדת הזכאית על פי דין לחזור לעבודתה בפועל, לשבת בביתה לתקופה בלתי מוגדרת, הרי שיש לראות בכך הודעת פיטורים.

4. החברה הפרה את הוראות חוק עבודת נשים בכך שנתנה לשירה הודעת פיטורים ולא אפשרה לה לעבוד בפועל במהלך התקופה המוגנת לפי חוק עבודת נשים. החברה אף לא נתנה לשירה זכות שימוע טרם שהודיעה לה על הפסקת עבודתה ואף לא מצאה לנכון ליידע את שירה על העברתה מתפקידה ועל העברת התפקיד לעובדת אחרת טרם שהדבר בוצע בפועל.

5. בנסיבות אלה, אף אם היתה החברה מציעה לשירה משרות הולמות במועד בו נעשה הדבר לראשונה (לאחר הפנייה לבית הדין), הרי ששירה לא היתה מחויבת לקבל הצעות אלה.

6. החברה הפרה את הוראות חוק עבודת נשים ולפיכך יש לחייב את החברה בפיצוי בסך של 25,000 ₪.

7. שירה הופלתה מחמת הורות, שכן לא ניתנה לה הזדמנות שווה, בהשוואה ליתר עובדי החברה, להתחרות ולהשתלב בתפקידים הקיימים בחברה, וזאת עקב היותה בחופשת לידה. יש לראות באפליה זו גם כאפליה מחמת מין. בנסיבות אלה, יש לפסוק לזכותה פיצוי ללא הוכחת נזק מכוח סעיף 10 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, על סך של 40,000 ₪.

8. סוף דבר – התביעה נגד החברה התקבלה. החברה חויבה לשלם לשירה פיצוי בסך של 25,000 ₪ בגין הפרת חוק עבודת נשים ופיצוי בסך 40,000 ₪ בגין הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. בנוסף, חויבה החברה בהוצאות משפט בסך של 6,500 ₪, בתוספת מע"מ.

 

עב' 6527/07 שירה כהן נ' חברת מנפאואר ישראל בע"מ ואח', ניתן ביום 5.11.2009.

• עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים www.hilaporat.co.il