תוקפו של חוזה עבודה בטרם תחילת העסקה / אתר אישה – אתר נשים

התקבלתם למקום עבודה חדש, ולפני שהתחלתם לעבוד המעסיק מתחרט. מה עושים? 

בסוגיות אלו, שעניינן הוא תוקפו של חוזה עבודה שטרם נחתם וביטול חוזה עבודה בטרם תחילת ההעסקה, ניתן לציין שני פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

בע"ב 1591/03 יואל ליאני נ. נירה קולודני ווילה פולק (ניתן ביום 19.5.2004 בבית הדין האזורי לעבודה בת"א), דובר בשף אשר הוצע לו לכהן כשף מסעדה. במהלך פגישה עימו, נסגרו כל פרטי ההתקשרות במלואם, לרבות שיעור שכר נטו, סוג התפקיד, מקום העבודה, מועד תחילת ההעסקה ואורך תקופת ניסיון. בנוסף, התפטר השף מעבודתו הקודמת, לא לפני שאישר בשנית עם מעסיקתו החדשה את הסיכום בינהם. חמישה ימים לאחר שהודיע השף על התפטרותו מעבודתו הנוכחית, חזרה בה המעסיקה מהסיכום ביניהם והודיעה לו כי אינה מעונינת בו עוד כשף המסעדה.

בית הדין קבע כי חוזה עבודה הוא בראש ובראשונה חוזה, וככלל, הוראות חוק החוזים חלות עליו. במקרה זה, בהתחשב בעובדות שפורטו, קבע בית הדין כי נכרת חוזה מחייב. הסיכום בין הצדדים היה מפורט מספיק, על אף שהיה בעל פה, והוכחה גמירות דעת של הצדדים (גמירות הדעת מצידו של העובד, באה לידי ביטוי, בין היתר, בהתפטרות השף מעבודתו הקודמת במטרה להתחיל בעבודתו החדשה).

משקבע בית הדין כי נכרת הסכם מחייב, הוא קבע גם כי החוזה הופר עוד בטרם ניתנה לשף הזדמנות להתחיל בעבודתו ולהוכיח את עצמו. בית הדין קבע כי בקיום חוזה בכלל, ובחוזה עבודה בפרט, חובה על הצדדים לנהוג בתום לב.

בסופו של דבר, המסעדה חויבה לפצות את השף בגובה שכר חודש אחד.

בע"ב 10322/02 דוד אברמזון נ. אייל בן עמי ואח' (שניתן ביום 10.8.2004 בבית הדין האזורי לעבודה בת"א), פסק בית הדין כי עובד שחוזה העבודה עימו בוטל, בטרם התחיל לעבוד, זכאי לפיצוי.
בית הדין פסק, כי אין זו דרך מקובלת שמעביד ישריין לעצמו את כוח העבודה של העובד, ורק אחר כך יברר האם העובד עומד בדרישות מקום העבודה. יתרה מזאת, מעביד מחויב לתת מתן הזדמנות אמיתית, בתום לב, לעובד חדש מבלי שניתן לפטרו תוך זמן קצר (קל וחומר, טרם תחילת העבודה לשמה נשכר) ללא סיבה נראית לעין.

במקרה זה נפסק לתובע פיצוי בגובה שלושה חודשי שכר (לפי השכר בתקופת ההכשרה) וכן פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 5,000 ₪.

 

 

הילה פורת, עו"ד

מומחית בדיני עבודה

טל': 08-9313080


 

מאת: אתר אישה

אתר אישה - כתבות מעניינות, נשים מקסימות. הצטרפי לדף האוהדים בפיסבוק - אתר אישה http://www.facebook.com/atar.isha?ref=hl לפרסום באתר ולפניות: hrimon@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.