מרצ מחויבת לשוויון מגדרי

מאת: מרצ, יח"צ

ח"כ זהבה גלאון, מרצ

מרצ היא מפלגת השמאל של ישראל, וככזאת היא מחויבת לערכי השמאל –זכויות אדם, דמוקרטיה, שלום ושוויון. תחת תפיסת העולם הזאת לא ניתן לסבול את המציאות הנוכחית בישראל, שבה נשים מופלות בכל תחומי החיים: בייצוג, בתעסוקה, בחינוך ובחיי המשפחה.

פערי השכר והזדמנויות התעסוקה בין נשים לגברים בישראל הגיעו למימדים מפלצתיים. רק השבוע התפרסם דו"ח הממונה על הכנסות המדינה, שחשף נתונים בלתי נסבלים, לפיהם השכר הממוצע של נשים במגזר הציבורי הוא 76% בלבד מזה של גברים, וברשימת 100 שיאני השכר במשק, נמצאות 7 נשים בלבד.

מרצ מחויבת להילחם בתופעת הדרת הנשים שהפכה למכת מדינה, להבטחת ייצוגן בכל הגופים הציבוריים ובמוקדי קבלת החלטות, לרבות בצוותי משא ומתן מדיניים, להפסקת אפלייתן המתמשכת בתעסוקה, בחינוך ובבריאות ולמען ביטחונן האישי בתוך המשפחה ובמרחב הציבורי.

מרצ מציעה את המצע המגדרי המקיף ביותר מבין המפלגות, אך מחויבות המפלגה לנושא לא מסתיימת במצע. ייצוג הנשים ברשימת מרצ הוא הגבוה ביותר מבין המפלגות (3 נשים מתוך ששת המועמדים הראשונים), בכנסת האחרונה הובילה מרצ בעשייה המגדרית לפי מדד כנסת פתוחה, ויו"ר המפלגה, זהבה גלאון, נמצאה כח"כית המובילה בעשייה למען נשים על ידי דו"ח שדולת הנשים וארגון "מתפקדות".

מצע מרצ מבוסס על תפיסה של שוויון מגדרי תוך דגש על הטמעת חשיבה מגדרית  בכל תחומי החיים (gender mainstreaming).  המצע מתייחס להיבטים המגדריים במערכת החינוך, במערכת הבריאות ובמערכת הרווחה, ומציע תפיסת עולם כוללת ששמה דגש על קידומן של נשים ועל שוויון מגדרי.

מרצ מציעה מהפכה מגדרית בתחום החברתי-כלכלי, שתשפר משמעותית את מצבן של נשים בשוק העבודה, תאפשר להן עצמאות כלכלית, ותשווה את מעמדן של לזה של גברים.

מרצ תפעל לתיקון אי-השוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל, על-ידי הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים במדינת ישראל, כולל לבני/ות זוג מאותו מין, והחלת דין אחד לגבר ולאישה בכל הערכאות השיפוטיות ולכל דבר ועניין: שוויון במעשה הנישואים, בתקופת הנישואים ובהתרתם.

מצע מרצ 2013

שוויון מגדרי

מרצ מחויבת למאבק להשגת שוויון מלא בין נשים לגברים. בכל הבעיות המרכזיות שעל סדר היום הלאומי נדרשת התייחסות להיבט המגדרי.

מרצ תעמיד את חיזוק השוויון המגדרי בעדיפות עליונה, מתוך תפיסה של צדק חברתי וחשיבות הייצוג של מגוון קבוצות בחברה ואמונה כי השתתפותן המלאה של נשים בכל תחום ובכל זירה, ציבורית או פרטית, היא חיונית לקיומה של מדינה דמוקרטית מתוקנת וחופשית.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

הבטחת ייצוג:

 • הבטחת ייצוגן של נשים מכל חלקי החברה בישראל וממגוון אוכלוסיות בגופים ציבוריים ובמוקדי קבלת החלטות, לרבות בצוותי משא ומתן מדיניים.
 • מיגור כל צורה של הדרה או הפליית נשים באשר היא.
 • קידום נשים ערביות ונשים ממגוון אוכלוסיות בכל התחומים: בהשכלה, בשוק העבודה, בהשתתפות בפעילות ציבורית ופוליטית.
 • פרסום ויישום מלא של דו"ח שגב על "השילוב הראוי" של נשים בצה"ל ומניעת הדרת נשים בצבא.
 • פיתוח ואימוץ תוכנית רחבת היקף להכללת נשים בנושאים הקשורים לשלום וביטחון, בהתאם להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם.

תעסוקה וכלכלה:

 • העלאת שכר ב'מקצועות נשיים', מקצועות השירות: אחיות, סייעות, גננות, מורות, עובדות סוציאליות, ומאבק בהפרטה של מקצועות אלו.
 • מאבק למען העסקה ישירה של עובדות קבלן.
 • החלת חוק שעות עבודה ומנוחה לעובדות סיעוד מהגרות עבודה.
 • עידוד תעסוקת נשים ומתן הכשרות מקצועיות בדגש רב גילאי, כולל לנשים באמצע החיים, מכל קבוצות האוכלוסייה.
 • שינוי השיעור שיורד מגמלה בשל הכנסה מעבודה, שינוי התכנים של "מהי הכנסה" בביטוח לאומי.
 • הסרת מידת הפגיעה בנשים שמקבלות גמלה על מזונות בשל הכנסה מעבודה.
 • אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה והרחבת הסמכויות של הנציב/ה למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה.
 • הכרה בהטרדה מינית במקומות עבודה כתאונת עבודה.
 • השבת הקצבאות למשפחות חד הוריות/יחידניות ועידוד יציאה לעבודה באמצעות תמריצים.
 • הטמעת חשיבה מגדרית בחוקי פנסיה על-ידי חקיקה שתכלול הורדת דמי ניהול, ביטחון לחיסכון, החזרת הכסף לקופות ציבוריות. כמו כן, הנגשת תכנים פנסיוניים לאוכלוסיות רחבות.
 • הרחבת מערכת מעונות היום לגיל הרך, כולל במקומות עבודה, ויישום חוק יום לימודים ארוך על מנת לאפשר לשני בני הזוג לצאת לעבודה במשרה מלאה.

 

דיני משפחה

 • הבטחת שוויון בנישואים וגירושים על-ידי הנהגת נישואים וגרושים אזרחיים והחלת דין אחד לגבר ולאישה בכל הערכאות השיפוטיות ולכל דבר ועניין: שוויון במעשה הנישואים, בתקופת הנישואים ובהתרתם. מרצ תפעל לתיקון אי השוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל.
 • הבטחת חזקת הגיל הרך ומניעת יישום מסקנות ועדת שניט.
 • אכיפת החוק האוסר ריבוי נשים.
 • אכיפת החוק המגביל את גיל הנישואים.

חינוך

 • הנחלת ערכי השוויון המגדרי בתוכניות הלימוד החל מהגיל הרך ועד השכבות הבוגרות.
 • תקצוב, תמרוץ ועידוד תכניות לימוד של חינוך מיני ומניעת אלימות מינית.
 • הקפדה על דימוי הנשים בספרי הלימוד.
 • עידוד נערות לבחור במקצועות מדע וטכנולוגיה.
 • קידום נשים באקדמיה.

בריאות

 • הכללת תרופות וחיסונים למחלות נשים ולמניעתן בסל הבריאות, לרבות ובדגש על אמצעי מניעה וחיסון למניעת סרטן צוואר הרחם.
 • ביטול הועדות להפסקת הריון והעלאת גיל המימון להפסקות הריון מעל גיל 19, והבטחת זכות האישה לשליטה מלאה על גופה.
 • הכללתן של נפגעות תקיפה מינית ברפורמת בריאות הנפש.
 • הקמת מחלקת אשפוז ייעודית לנפגעות תקיפה מינית והקמת הוסטלים שיקומיים.

אלימות נגד נשים

 • המשך המאבק באלימות כלפי נשים.
 • יש להגביר את המאבק נגד רצח נשים ולהכיר בהם כפשע שנאה על רקע מגדרי.
 • יש לתקצב מרכזי סיוע, מקלטים לנשים מוכות וטיפול בגברים אלימים.
 • המשך המאבק בתופעת הזנות, סחר בנשים, וניצול מיני של נשים, ותקצוב משמעותי למניעת צריכת זנות בקרב גברים.
 • המשך קידום החקיקה להפללת לקוחות זנות.
 • ביטול ההתיישנות על עבירות מין במשפחה.
 • הקמת מרכזים לנפגעי תקיפה מינית בכל חדרי המיון בבתי-חולים ברחבי הארץ ותקצוב טיפולים פסיכולוגיים לנפגעות אלימות ותקיפה מינית.
 • הבטחת כניסתן של נפגעות תקיפה מינית לרפורמה בבריאות הנפש.
 • שימוש בטוח במרחב הציבורי והשמשת המרחב הציבורי לנגיש לנשים כגון תאורה בכל שעות היממה, אבטחה של חניונים תת קרקעיים, ועוד.
 • אכיפה של תקנות האוסרות הכנסת נשק הביתה לעובדים באבטחה ושירותי הבטחון.
 • הכשרת צוותי חינוך,  צוותים רפואיים, משטרה, פרקליטות, שופטים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטריים לאיתור, זיהוי, טיפול ושיקום נפגעות אלימות.

שונות:

 • ביטול ההפרדה המגדרית באוטובוסים.
 • הנגשת תחבורה ציבורית לנשים בכלל ולנשים ערביות בפרט.
 • קידום נשים בספורט ותקצוב הולם של ספורט נשים.
 • הקמת גוף חיצוני במוסדות אקדמיים שיחקור תלונות על הטרדות מיניות במוסדות.

מאת: אתר אישה

אתר אישה - כתבות מעניינות, נשים מקסימות. הצטרפי לדף האוהדים בפיסבוק - אתר אישה http://www.facebook.com/atar.isha?ref=hl לפרסום באתר ולפניות: hrimon@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.