Post Tagged with: "אישה מוכה"

מסר אמיץ מאישה מוכה

מסר אמיץ מאישה מוכה

מאת: עו"ד חגית רימון 13/3/2015   גברים מכים זו רעה חולה. גברים שמנצלים את כוחם הפיזי אל מול נשים, שמבחינה פיזית חלשות יותר מהם – זה דבר נתעב. בכלל, לנצל כוח מול החלש, גם כמובן כלפי ילדים ובעלי חיים – זה דבר ראוי לגינוי. אלימות מובילה לדברים רעים והיא דרך לא ראוייה לפתור מחלוקות. היום הופץ סרטון וידאו שבו נער […]

Read more ›
הסיפור של אהובה שם בדוי – אישה מוכה

הסיפור של אהובה שם בדוי – אישה מוכה

הסיפור של אהובה שם בדוי - אישה מוכה
Read more ›

מהו מחיר החשש .. הבושה.. הוויתור על זכותנו כנשים לכבוד? 

מדוע נשים מוכות לא עוזבות את בעליהן האלימים? 

Read more ›
^ TOP