די / חגית רימון / אתר אישה – אתר נשים 

די לחפש אישורים. די להסתכל על אחרים… 

די – חגית רימון / אתר אישה

 

די לחפש אישורים.

די להסתכל על אחרים.

תעשי מה שהלב שלך מורה.

והוא יובילך לשביל

שבו תרגישי

בעננים.

 

 

יונה וולך היפנטה אותי