Post Tagged with: "בדיקת רקמות"

עריכת בדיקת רקמות לשם הוכחת אבהות במקרה של אישה פנויה

עריכת בדיקת רקמות לשם הוכחת אבהות במקרה של אישה פנויה

מאת: עו"ד אריאל דרור מאמר זה יסביר כיצד אישה רווקה יכולה לפעול לרישום גבר מסוים כאבי ילדה, וכיצד ניתן לוודא בצורה חד משמעית את זהות האב מבחינה משפטית ורפואית. כיצד יש לנהוג כאשר שני הצדדים מעוניינים ברישום? כאשר הן הגבר והן האישה מסכימים לרישום הגבר כאבי הילד במשרד הפנים, וכאשר לילד טרם מלאו שלוש שנים, מספיקה הסכמת האב והסכמת האם […]

Read more ›
^ TOP