Post Tagged with: "גילוי עריות"

מָנִיפֶסְט של מטופלת בגיל ההתבגרות – גילוי עריות 

מָנִיפֶסְט של מטופלת בגיל ההתבגרות – גילוי עריות 

מָנִיפֶסְט של מטופלת בגיל ההתבגרות – גילוי עריות 
Read more ›
מָנִיפֶסְט של אישה שבתה חוותה כמוה תקיפה מינית 

מָנִיפֶסְט של אישה שבתה חוותה כמוה תקיפה מינית 

שכן חייכן נאסר ונכלא, לאחר שהסתבר שלאורך שנים כפה עצמו על בנותיו הצעירות ובעל אותן 

Read more ›

מָנִיפֶסְט מיומנה של אישה המתאווה לימים יותר מוארים

הבגידה הראשונה של אחי היתה באמון שלי, אחי עשה בי מעשה גילוי עריות… 

Read more ›
מָנִיפֶסְט מיומנה של אישה צעירה דואבת… מבוהלת, החרדה לחייה

מָנִיפֶסְט מיומנה של אישה צעירה דואבת… מבוהלת, החרדה לחייה

מונולוג של אישה שהייתה קורבן לגילוי עריות ולאחר מכן הותקפה מינית… האיתות הראשון שהיה צריך מיד להדליק אצלי אור אדום היה כשהוא ביקש ממני כסף… 

Read more ›
^ TOP