האם חובת המעסיק להפריש לקופת גמל גם בזמן חופשת לידה?

פרסומי

pregnancy

עובדת שיוצאת לחופשת לידה חייבת להיות מודעת היטב לזכויותיה. בתקופה עמוסה של לידה וטיפול בתינוק פעוט קשה לפעמים לעקוב אחרי מימוש הזכויות. המעסיק עשוי לפעול, בתום לב או במזיד, בניגוד לחוק המגן על זכויות היולדת. מסיבה זו חשוב להיערך מראש, להכיר את הזכויות ולדאוג להבין אותן היטב עוד לפני הלידה עצמה. חשוב לציין שכיום גם גברים יכולים לבחור לקחת חופשת לידה, וזכויותיהם שונות מעט – יש לברר מקרים כאלה לגופם.

מכירים את המושגים הרלוונטיים

בנושא זה ישנם כמה מושגים שחשוב להכיר: ראשית, 'קופת גמל'. קופת הגמל היא אפיק ספציפי לחיסכון כאשר לרוב הכוונה היא לקופת גמל לתגמולים אשר תשתחרר לטובת החוסך בגיל הפרישה. עם זאת, לפי ההגדרה הרשמית כאשר עוסקים בקופות גמל ניתן לדבר גם על קרנות השתלמות, קרן מחלה, קרן פיצויים וקרן פנסיה. מושג נוסף שחשוב להכיר הוא 'דמי לידה'. הביטוח הלאומי אמור להעביר אלייך הכנסה כנגד ההכנסה שאת מאבדת במהלך חופשת הלידה.

באופן עקרוני כל עובדת בישראל – שכירה או עצמאית – זכאית לדמי לידה. אורך התקופה לתשלום דמי לידה ייקבע לפי הוותק שלך בהפרשות לביטוח לאומי ובמקום העבודה. ניתן לבקש להאריך את התקופה בהתבסס על קריטריונים שונים כגון לידה מרובת עוברים, אשפוזים ממושכים ועוד. המושג האחרון שמומלץ להיות מודעים אליו הוא 'גמלה לשמירת הריון' – הזכות שלך לקבל תשלום מביטוח לאומי כאשר את מנועה מלהמשיך בעבודתך במהלך ההיריון.

מהן הזכויות שלך?

אחת הזכויות החשובות שהמדינה מבטיחה לך כיולדת היא המשך ההפרשה לקופת גמל.
ובכן, מהן הזכויות שלך בנושא הפרשה לקופת גמל במהלך חופשת הלידה?
בהנחה שעבדת במקום העבודה במהלך שישה חודשים או יותר לפני החופשה, ההפרשות צריכות להימשך. אבל בפועל, דמי הלידה מועברים אלייך מן המדינה ולא מהמעסיק. כיצד יופרשו הכספים?

המעסיק צריך לנכות את הסכום שאת אמורה להפריש בחודשיים הראשונים של החופשה מתלוש המשכורת האחרון שהוא מעביר לך טרם היציאה לחופשה.  הוא ישלים את ההפרשות שלך לגבי כל התקופה שבגינה מגיעים לך דמי לידה, בצורה של מקדמה על חשבון שכרך. כלומר, המעסיק אחראי על הפרשת הכספים מטעמך (ומטעמו, אם יש כאלה) לאורך כל התקופה שבגינה מגיעים לך דמי לידה. כל עוד את מפרישה את חלקך, הוא מחויב להפריש את חלקו. אמהות רבות מאריכות כיום את חופשת הלידה מעבר לתקופה שבגינה יקבלו דמי לידה. במקרה כזה המעסיק יפסיק את ההפרשות, אבל ליולדת עומדת הזכות להעביר את הכספים בעצמה לקופה במהלך התקופה כולה לפי תנאי הקופה.

רגע חשוב נוסף שבו הזכויות שלך עשויות להישכח הוא במצב של שמירת הריון. גם במצב זה המעסיק מחויב להמשיך את ההפרשות מטעמו כל עוד את משלמת את חלקך וכל עוד את זכאית לגמלת שמירת הריון.