Post Tagged with: "הפרת הבטחת נישואין"

הפרת הבטחת נישואין – האם אישה זכאית לפיצוי בגין הפרת הבטחה לנישואין? פסק דין בנושא/ עו"ד אריאל דרור

הפרת הבטחת נישואין – האם אישה זכאית לפיצוי בגין הפרת הבטחה לנישואין? פסק דין בנושא/ עו"ד אריאל דרור

מדובר בצדדים בשנות ה-40 לחייהם. לאורך הקשר ביניהם, הציע הנתבע מספר פעמים נישואין לאישה, אולם הצעות אלו לא יצאו אל הפועל והצדדים נפרדו פעמים רבות. בשנת 2008 הציע שוב הנתבע נישואין לאישה, אולם לאחר מספר חודשים שוב הם נפרדו. על כן, הגישה האישה תביעה לפיצוי בגין הפרת הבטחת נישואין וכן למזונות משקמים.
Read more ›
הפרת הבטחת נישואין עשוייה להיחשב כהפרת חוזה

הפרת הבטחת נישואין עשוייה להיחשב כהפרת חוזה

מאת: עו"ד ציפי המרמן זהירות! הבטחת נישואין אשר לא תמומש עלולה להוביל לפסיקת פיצויים. הפרת הבטחת נישואין היא סוגיה חברתית בינאישית אך גם סוגיה משפטית המגיעה מעת לעת לפתחם של בתי המשפט. המשפט הישראלי מכיר בהבטחת נישואין כחוזה מחייב וב- "הפרת הבטחת נישואין " כעילת תביעה על רקע הפרת חוזה. לפיכך: הבטחת נישואין, אשר קורמת עור וגידים לכדי חוזה מחייב, […]

Read more ›
^ TOP