Post Tagged with: "זמן"

הזמן שלך הוא רק שלך

הזמן שלך הוא רק שלך

מאת: יח"צ בעידן המודרני הזמן הפנוי של כל אחת ואחד מאתנו הולך ומצטמצם משנה לשנה. למעשה חלק לא מבוטל מאנשי העולם המערבי נמצאים בגפם רק כאשר הם בשירותים או במקלחת. עד לפני עשור או שניים הדברים היו נכונים גם לגבי הנסיעה במכונית, אבל החדירה המסיבית של הטלפונים החכמים לחיינו הובילה לכך שאפילו כשאנחנו לבד ברכב, אנחנו עדיין נמצאים בקשר עם […]

Read more ›
"דרך המלך" שלי

"דרך המלך" שלי

"דרך המלך" שלי. 

Read more ›
^ TOP