Post Tagged with: "חגורת בטיחות"

כל העובדות שלא ידעתן על חגורות בטיחות

כל העובדות שלא ידעתן על חגורות בטיחות

מי נוהג יותר לחגור חגורת בטיחות – נשים או גברים? מאיזה חומר עשויה החגורה ומדוע יש אנשים המפחדים ממנה? עד היום היא אמצעי ההגנה האפקטיבי ביותר בעת התנגשות, אז מן הראוי שנדע עליה מעט יותר
Read more ›
^ TOP