Post Tagged with: "חנוכה"

אתר אישה – חשיבות אור הנרות – חג שמח!

אתר אישה – חשיבות אור הנרות – חג שמח!

מאת: אביטל לוביא כהן אור הנר הוא בעל משמעות גדולה ביהדות. הוא מסמל משהו חיובי כגון הבדלה בין חושך לאור, בין הקודש לחול ובין שוני בין ההווה לעבר. השפעתו מתקיימת בשני רבדים: רובד פנימי – שלמה המלך אמר  "'נר ה' – נשמת אדם'" (משלי ה) מכאן שהאור מאיר את הנשמה. רובד חיצוני – הדלקת נרות השבת היא פעולה שמביאה את הארת […]

Read more ›
^ TOP