Post Tagged with: "חרדה"

יש לך חרדה – מה עושים? / אתר אישה

יש לך חרדה – מה עושים? / אתר אישה

יש לה חרדה - מה עושים? / אתר אישה
Read more ›
די לחרדות

די לחרדות

מאת: מרים שביט מחקרים מוכיחים כי החברה של המאה-21 הופכת להיות חברה חרדתית ו-23 מליון איש כבר היום מאובחנים כסובלים מחרדות כלשהן, כשרובן נשים. מי מאתנו לא שמע את המושג חרדות, מי מאתנו לא חווה חרדה כלשהי, יש כאלו שחוו חרדה של פרנסה, וחששו ממצב שבו לא יוכלו לפרנס את עצמן או את משפחתן, ויש כאלו שבימי הלימודים סבלו מחרדת […]

Read more ›
^ TOP