Post Tagged with: "יעל שחר"

מה עושים כשהילדים נחשפים להצקות בבית הספר? איך להגיע לתקשורת קרובה עם ילדינו?/ יעל שחר – מדריכת הורים
יעל שחר, מדריכת הורים: "ההורים הם הדפוס הראשוני ומהדפוס הזה למדים כל כך הרבה על חום, קירבה, תקשורת, נאמנות, מסירות"

יעל שחר, מדריכת הורים: "ההורים הם הדפוס הראשוני ומהדפוס הזה למדים כל כך הרבה על חום, קירבה, תקשורת, נאמנות, מסירות"

מחקרים מראים שלעיתים עדיף להפרד כדי לקטוע דפוס תקשורת לקוי, דפוס תקשורת המשפיע על בחירות הילדים בעתיד
Read more ›
^ TOP