Post Tagged with: "ליעוז שי"

אמא / ליעוז שי

אמא / ליעוז שי

אמא שלי ואני מדברים בטלפון כל יום אבל לא אומרים כמעט כלום אחד לשני. היא משתפת אותי בענייני הבית, אני משתף בענייני העבודה. היא מספרת על התבשיל החדש שניסתה, אני על המסעדה החדשה שביקרתי בה השבוע. אנחנו מדברים המון אבל בעצם לא אומרים דבר.
Read more ›
^ TOP