Post Tagged with: "מרכז לנפגעות תקיפה מינית"

מָנִיפֶסְט מיומנה של אישה צעירה דואבת… מבוהלת, החרדה לחייה

מָנִיפֶסְט מיומנה של אישה צעירה דואבת… מבוהלת, החרדה לחייה

מונולוג של אישה שהייתה קורבן לגילוי עריות ולאחר מכן הותקפה מינית… האיתות הראשון שהיה צריך מיד להדליק אצלי אור אדום היה כשהוא ביקש ממני כסף… 

Read more ›
^ TOP