Post Tagged with: "נזקי סופות"

נזקי הצפה ורוחות סערה – על מה ניתן לקבל פיצוי? מדריך משפטי / אתר אישה

נזקי הצפה ורוחות סערה – על מה ניתן לקבל פיצוי? מדריך משפטי / אתר אישה

מאת: עו"ד ורד כהן ורענן בר-און מדריך לנפגעי הסערה כולנו עוקבים בשמחה אחר עליית מפלס הכנרת, כתוצאה מגשמי הברכה הנפלאים. אך סערת החורף גורמת גם לנזקים, לגוף ולרכוש. כך למשל, בתים מוצפים, מטלטלין שניזוקו משטפונות, עצים שנפלו על רכבים חונים, חפצים שהתעופפו ברוחות העזות ופגעו בגוף וברכוש. ברוב המקרים אין מדובר ב"כוח עליון", כי אם ניתן לתבוע את האחראים לנזקים השונים. נזקי הצפה […]

Read more ›
^ TOP