Post Tagged with: "נישואין"

לילך – סליחה, את רוצה להתחתן איתי? / סיפור קצר על אהבה / חגית רימון / אתר אישה

לילך – סליחה, את רוצה להתחתן איתי? / סיפור קצר על אהבה / חגית רימון / אתר אישה

"סליחה, את רוצה להתחתן איתי?" אני מפנה את מבטי לעבר הקול הגברי. הוא בטח לא מדבר אליי.
Read more ›
נישואים – עם יד על הלב 

נישואים – עם יד על הלב 

נישואים – עם יד על הלב 

Read more ›

שבירת המיתוס לגבי אהבה ונישואין  

-"עכשיו אני רוצה שתספר לי איך זה היה פעם, בהתחלה, זוכר?" שאלתי. " פעם היה פעם … הכול היה אחרת" הוא אמר בציניות מהולה בכעס…  

Read more ›
^ TOP