Post Tagged with: "עובדת בהריון"

בפינתנו המשפטית היום – אחד המלונות ביקש לפטר עובדת בהריון. האם מותר לו?

בפינתנו המשפטית היום – אחד המלונות ביקש לפטר עובדת בהריון. האם מותר לו?

בפינתנו המשפטית היום - אחד המלונות ביקש לפטר עובדת בהריון.
Read more ›
זכויותיה של עובדת בהריון  

זכויותיה של עובדת בהריון  

האם מותר לפטר עובדת בהריון? האם מותר לפגוע בהיקף משרתה? להלן פירוט הזכויות של עובדת בהריון. 

Read more ›
^ TOP