Post Tagged with: "עמינח"

5 דרכים כיצד לדאוג להורים שלנו

5 דרכים כיצד לדאוג להורים שלנו

5 דרכים כיצד לדאוג להורים המבוגרים שלנו
Read more ›
להתאים את העיצוב לחדר

להתאים את העיצוב לחדר

בית מגורים מורכב מחדרים שלכל אחד מהם תפקיד פונקציונאלי שונה. עיצוב איכותי ידגיש את ההבדלים בין החדרים ויאפשר לזהות מה מאפיין אותם. זו הסיבה לכך שניתן לראות כמעט ללא בעיה את ההבדלים בין האופי של סלון ומטבח, חדרי מקלחת ושינה או חדרי אורחים. השאלה היא כיצד מעצבים את החדרים הללו ואיך מתאימים את העיצוב לסוג השימוש הצפוי בחדר.
Read more ›
^ TOP