Post Tagged with: "ציפי המרמן"

הפרת הבטחת נישואין עשוייה להיחשב כהפרת חוזה

הפרת הבטחת נישואין עשוייה להיחשב כהפרת חוזה

מאת: עו"ד ציפי המרמן זהירות! הבטחת נישואין אשר לא תמומש עלולה להוביל לפסיקת פיצויים. הפרת הבטחת נישואין היא סוגיה חברתית בינאישית אך גם סוגיה משפטית המגיעה מעת לעת לפתחם של בתי המשפט. המשפט הישראלי מכיר בהבטחת נישואין כחוזה מחייב וב- "הפרת הבטחת נישואין " כעילת תביעה על רקע הפרת חוזה. לפיכך: הבטחת נישואין, אשר קורמת עור וגידים לכדי חוזה מחייב, […]

Read more ›
מיהי ידועה בציבור? 

מיהי ידועה בציבור? 

מהם התנאים המשפטים למונח ידועה בציבור?
Read more ›

להזדקן יחד מול השקיעה- סיפור נישואין וגירושין 

איש לא הכין אותה לרגע בו הבינה שלרון יש מישהי מהצד…ואחרי הראשונה הגיעה השניה והשלישית ורבות אחרות במשך השנים… 

Read more ›
^ TOP