Post Tagged with: "שושנה דנאיה"

שלמות והשלמה וחיבור לנשמה 

שלמות אינה מושלמות. שלמות היא חיבור בין החלק הרוחני והחלק הפיזי. שלמות היא הידיעה שהכול נכון ופועל לטובתי הגבוהה ביותר.  

Read more ›
^ TOP