פנג שואי

חשיבות אור הנרות

אור הנר הוא בעל משמעות גדולה ביהדות. הוא מסמל משהו חיובי כגון הבדלה בין חושך לאור, בין הקודש לחול ובין שוני בין ההווה לעבר. השפעתו מתקיימת בשני רבדים: רובד פנימי – שלמה המלך אמר "'נר ה' – נשמת אדם'"

מהו הפאנג שואי?

פאנג שואי בסינית הוא ״רוח ומים״. הסינים גורסים שהצ׳י , שהיא אנרגיית החיים, מתפזר ברוח ונאסף במים. אנרגיית הצ׳י שמקורה הפלנטות, נעה לכיוון כדור הארץ, זהו ״כוח הרקיע״. האדמה מקרינה אנרגיית צ׳י המתרחקת ממנה, זהו ״כוח האדמה״. מפתחי שיטת